VICEREKTOR - Högskolan på Åland - Mariehamn

Högskolan på Åland söker nu en Vicerektor

Vicerektorn leder och utvecklar Högskolan på Ålands verksamhet och personal inom teknik, IT och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet.

Vicerektorn leder och utvecklar Högskolan på Ålands verksamhet och personal inom teknik, IT och sjöfart och ansvarar för att högskolan utvecklas enligt högskolans strategi och utbildningsavtal. Till vicerektorns ansvarsområde hör utbildningsprogrammen inom -elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart samt högskolans internationalisering och alumn verksamhet. Uppgiften innebär även att leda och utveckla nya utbildningsprogram bl.a. införandet av master examen med engelskspråkiga kurser och program, inom automation och förnybara energiformer samt angränsande forskning och utveckling och innovation. Som vicerektor arbetar du nära och rapporterar till rektor.

Den som väljs till vicerektor ska inneha högre högskoleexamen inom teknik, IT eller sjöfart och doktorsexamen är meriterande. Vicerektorn skall inneha god bevisad ledarskapsförmåga, bevisad kompetens och god insikt i FUI och pedagogisk kompetens är meriterande. Vi uppskattar erfarenhet inom minst ett av de högskolans utbildningsprogram som ligger inom ansvarsområdet. Vicerektorn anställs för en femårsperiod.

En framgångsrik skötsel av uppgiften kräver engagerande ledarskap, visionärt tänkande och utmärkt förmåga till samarbete och växelverkan med olika intressenter inom högskoleväsendet, näringslivet och samhället. Utvecklandet av en mångdisciplinär organisation förutsätter ett aktivt och kommunikativt arbetssätt och förmåga att leda och stöda personal genom förändringsarbetet.

Låter det intressant? Sänd din ansökan, med CV och personligt brev, via www.mercuriurval.fi (ref.nr. FI-17171) senast den 22 augusti. För mera information är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Marcus Jensén tel. +358 40 551 7741, marcus.jensen@mercuriurval.com Upplysningar om vicerektorsuppdraget ges också av rektor Johanna Mattila tel. +358 18 537 700.

Om företaget

Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn.

Högskolan på Åland är inne i en kraftig utvecklingsfas där hela verksamheten utvecklas. Högskolan kommer att introducera nya utbildningsprogram samt utveckla och förstärka pedagogiken med stöd av omfattande, flerårig finansiering från EU. Högskolan på Ålands huvudman, Ålands landskapsregering, har initierat en process att bolagisera verksamheten. Bolagiseringsprocessen förväntas bli klar under 2023. 

Inom Högskolan på Åland finns förutom högskoleutbildningar, forskning och utvecklingsprojekt även Öppna högskolan. Läs mera på www.ha.ax