HR- & Kommunikationschef

till en av landets största organisationer inom byggande & förvaltning

Vi söker dig som är bra på att bygga goda relationer och vill vara med att utveckla en av landets ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Du välkomnas till en organisation präglad av hög professionalism.

Ansök
  • Placering

    Göteborg

  • Företag

    Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen

  • Referensnummer

    SE-13522

www.goteborg.se/lokalforvaltningen

Position

Uppdraget

Som HR- & kommunikationschef är du en del av lokalförvaltningens ledningsgrupp. Gemensamt ansvarar ni för att leda, samordna och följa upp förvaltningens uppdrag att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.


Du som HR- & kommunikationschef ska genom framåtriktat ledarskap leda och driva förvaltningens verksamheter i strategiska HR- & kommunikationsfrågor. I ledningsgruppen möts du av kollegor med hög professionalism och ett arbetssätt där man antar förvaltningens utmaningar genom att tillsammans göra rätt analys för att nå uppsatta mål.

Du ansvarar för HR-& kommunikationsavdelningen med elva skickliga och kompetenta specialister inom dessa områden.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som med engagemang vill driva utvecklingen av våra HR- & kommunikationsprocesser på en organisationsövergripande nivå.

 

För att lyckas i rollen har du ett stort intresse för demokrati- och samhällsfrågor. Du har akademisk utbildningsbakgrund och övergripande förståelse och kunskap för HR- & kommunikationsfrågor i en större organisation. Du har arbetat i ledningsgrupp där du företrätt ditt expertisområde och är van att med tillit och dialog driva dina frågor.

 

Du känner dig trygg med att tillsammans med både kollegor i ledningsgrupp och medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete. Vi förutsätter också att du har goda erfarenheter från samarbete med fackliga organisationer.


Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att bygga nätverk där du sätter HR- & kommunikationsfrågorna i fokus utifrån ett verksamhetsperspektiv. Du har modet att tänka nytt samtidigt som du är lyhörd inför hur du bäst implementerar de frågor du driver. Vi vill också att du är omvärldsorienterad och tar initiativ utifrån de behov du identifierar.

 

Ditt ledarskap präglas av god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Andra viktiga förmågor är att kunna väga in olika perspektiv där helheten blir så bra som möjligt och att kunna tänka och agera långsiktigt.

 

Övrigt

På lokalförvaltningen är vi måna om medarbetarnas personliga utveckling och möjlighet att kombinera arbetsliv med privatliv. Genom ett öppet och positivt synsätt skapar vi förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb. Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.

 

Låter det intressant?

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 4 mars 2019 via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-13522). Frågor besvaras av Mercuri Urvals konsulter Leif Andersson, tfn 035-13 33 57 och Jonas Bengtsson, tfn 0709-69 01 65.

Om företaget

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 500 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, trivas och åldras i. Vårt uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder.