Set out for digitaltransformation 

Hur vi hjälper våra kunder

Open the door to ourBoard & CEO Practice 

Hur vi hjälper våra kunder

Fostering a strongBoard culture 

Hur vi hjälper våra kunder

CEO SuccessDemystified 

Board and CEO success in detail

Opening pathwaysto performance 

Hur vi hjälper våra kunder

Executive Search och Leadership Advisory

Det är tydligt att säkerställa ett effektivt ledarskap är en av de största utmaningarna som organisationer står inför idag. Omfattande och upprepad forskning visar att organisationer som attraherar, motiverar och utvecklar de mest effektiva ledarna överträffar de organisationer som inte gör det. Verkligt framgångsrika organisationer bygger upp rätt förmåga och talang på alla nivåer – med ledare som kan föra organisationen in i framtiden.

 

Våra experter som arbetar med Executive Search- och Leadership Advisory samarbetar med kunderna för att säkerställa ett förbättrat resultat genom effektivt ledarskap. Vi har den organisation, det kunnande och de unika metoder som krävs för att tillhandahålla den högsta kvaliteten på chefsrekryterings- och ledarrådgivningslösningar, såväl lokalt som globalt. Med över 50 års erfarenhet och med vår globala räckvidd och branschkompetens har vi resurserna att hitta de rätta kandidaterna för olika befattningar och behov – inom alla branscher och inom den offentliga sektorn.

 

Mercuri Urvals experter tar ansvar för att uppnå det bästa resultatet i de Executive Search-uppdrag vi utför. Våra konsultteam bygger upp långsiktiga relationer med kunder och kandidater för att kontinuerligt leverera snabba, flexibla och högkvalitativa lösningar. Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig från enskilda Executive Search-uppdrag till att säkerställa tillsättningar av en hel ledningsstruktur.

 

Våra experter inom ledarrådgivning arbetar för att se till att ni får de bästa möjliga lösningarna genom de ledarutvecklingsinsatser vi utför i form av individuell ledarbedömning, coachning och organisationsutveckling som gör ledarna bättre rustade att uppnå de resultat som organisationen kräver.

 

Om du ställer dig frågan hur du ska kunna öka effektiviteten hos ledarna i din organisation så kan våra experter inom chefsrekrytering och rådgivning se till att er organisation kan prestera bättre. Oavsett om det handlar om att utveckla en nyckelperson eller att transformera en hel organisation så levererar vi alltid den lösning organisationen behöver. Samarbetet med Mercuri Urval kan ske på många sätt, men målet förblir detsamma – professionella och högkvalitativa tjänster baserade på MU Leader Selection Science® som gynnar dig och din organisation.

Våra tjänster i detalj

MU Research Institute

Mercuri Urval Research Institute grundades för att säkerställa och utveckla grunden för Mercuri Urvals arbetssätt och metoder dels genom egen forskning, dels i enlighet med den mest aktuella forskningen inom ledarrekrytering, ledarbedömning och ledarrådgivning.

Läs mer

MU Insights

Med 50 års erfarenhet av att hitta och utveckla extraordinära människor, delar vi stolt med oss av våra insikter och vår kunskap om hur du och din organisation kan uppnå det extraordinära.

Läs mer

Uppdragsbevakning

Anmäl dig här för att få e-post när vi har nya uppdag som matchar dina önskemål.