Strategisk Indkøber & Supply Chain Manager

Rose Holm A/S - Lynge


Udvikling af leverandørsamarbejde og optimering af supply chain

Udvikling af leverandørsamarbejde og optimering af supply chain

Virksomhed med vokseværk

Hos Rose Holm har man gennem de seneste år og med tredje generation ved roret arbejdet målrettet på at udvikle virksomheden henimod industri 4.0. Virksomheden er gået fra at være en traditionel maskinvirksomhed, som så sine første dage i start 50’erne til i dag at være en højautomatiseret producent af kompetence- og befæstelsesløsninger til flere industrier. Virksomheden befinder sig samtidig i en vækstperiode og har de seneste par år udvidet med produktion både i DK, Rødekro og i US, Virginia. 
 

Udvikling af leverandørsamarbejde i fokus

Som strategisk indkøber og supply chain manager med direkte reference til direktøren, bliver du en del af ledergruppen med det overordnede ansvar for den interne værdikæde. Dit hovedfokus er på udvikling af leverandørsamarbejdet, der udgøres af internationale stålværker og øvrige leverandører. Sammen med dine kolleger og medarbejdere får du til opgave at fortsætte udviklingen af virksomheden med afsæt i samarbejdet med leverandørerne.

Du kommer til at drive leverandørsamarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. kvalitetsafdelingen, hvor målet er at sikre en stabil og forudseelig supply chain – fra indkøb til salg. I dagligdagen bliver du ansvarlig for et team bestående af i alt 5 medarbejdere, hvor du har den formelle ledelse af en teamleder, som er ansvarlig for at drive den daglige planlægning og koordinering på tværs af virksomheden.

Forventede ansvarsområder og opgaver:

  • Udvikling og optimering af indkøbsstrategien, herunder aftaler, kontrakter mv.
  • Forecasting, supply- & demand planning.
  • Analyse og identificering af potentialer samt supply chain risc management.
  • Drive og supportere projekter på tværs af virksomheden.
  • Automatisering og standardisering af processer - optimere S&OP (people, proces and tools) i tæt samarbejde med ledergruppen og øvrige medarbejdere i Rose Holm.

 

Udviklingsorienteret indkøbs- eller SCM-specialist

For at komme i betragtning til rollen har du en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau. Du har tidligere arbejdet med strategisk indkøb og gerne i kombination med SCM, S&OP, planning eller lignende. Du har samtidig erfaring fra en produktionsvirksomhed og formår at optimere og udvikle værdikæden gennem tætte eksterne som interne samarbejdsrelationer.

Rent sprogligt kan du begå dig flydende i skrift og tale på dansk og engelsk. Du har gerne kendskab til SAP. 

Personligt motiveres du af en alsidig hverdag med opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du motiveres af at frigøre forretningsmæssige potentialer i samarbejde med dine kolleger, ligesom du brænder for at drive og lede projekter på tværs af faggrupper og afdelinger. Har du erfaring med formel/uformel ledelse, er det en fordel, men ikke et krav for at komme i betragtning.

Arbejdspladsen er placeret i Lynge.
Af rejsedage skal du forvente ca. 50 dage årligt, hovedsageligt indenfor EU men på længere sigt også Asien.

Du tilbydes

Hos Rose Holm får du i høj grad mulighed for at sætte dit præg på virksomhedens udvikling og fremtidige vækstrejse. Der er stor frihed under ansvar og løbende sparring omkring dine ambitioner og din faglige og personlige udvikling.

Kulturen bærer præg af, at man tør tænke nye muligheder og potentialer, samtidig med at man arbejder med stor åbenhed og hjælpsomhed i samarbejdsrelationer – både internt og eksternt.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Mercuri Urval, seniorkonsulent Helene Tersbøl Kristiansen på telefon 4132 8607.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: DK-07865

Om virksomheden

Rose Holm A/S er en højautomatiseret producent af kompetence- og befæstelsesløsninger til segmenterne Vind, PHE og Industri. Virksomheden består i dag af ca. 35 medarbejdere, med 24/7 produktion både i Lynge og Rødekro. Som et led i strategien med et globalt fokus blev der i 2020 også etableret produktion i US, Virginia.

Rose Holm A/S blev i 1953 grundlagt af Erik Rose Holm. Virksomheden producerede oprindeligt beslag til byggeriet. I starten af 1970’erne blev første generationsskifte gennemført. Brødrene Kurt og Torben Rose Holm, Eriks to sønner, overtog virksomheden. Med flytningen blev produktionen mere fokuseret, og fremstilling af gevind blev et bærende element hos Rose Holm A/S.

I 1986 flyttede Rose Holm A/S fra Birkerød til Lynge. I løbet af 1990’erne overtog Torben Rose Holm virksomheden og blev eneejer. Dette medførte yderligere fokusering på kerneforretningen gevindrulning, og Rose Holm A/S blev gjort parat til yderligere generationsskifte. I 2010 overtog tredje generation virksomheden med Ann Rose Bokkenheuser i spidsen, som i dag fortsat ejer og driver virksomheden. Det seneste generationsskifte medførte en yderligere fokusering af virksomhedens aktiviteter, samtidig med at en uafhængig bestyrelse kom til for at sikre den fremtidige udvikling og strategi.

Se video om Rose Holm A/S her: https://roseholm.dk/da/profilfilm/  og besøg deres hjemmeside på www.roseholm.dk