Key Account Manager, BtB

Flux A/S - Asnæs / Danmark


Teknisk projekt-/løsningssalg til industrikunder

Teknisk projekt-/løsningssalg til industrikunder

Ambition, vækst og muligheder

Med direkte reference til salgsdirektøren er denne nyoprettede stilling et led i virksomhedens vækststrategi, der har til formål at supplere og udbygge den eksisterende forretning inden for industrisegmentet.

Du vil i udgangspunktet selvstændigt, men naturligvis i tæt samarbejde med ikke mindst salgsdirektøren og det øvrige salgsteam, medvirke til at udvikle forretningen og skabe mersalg gennem opsøgende teknisk projekt-/-løsningssalg til industrikunder i Danmark og nærmarkederne til Danmark.

Parallelt med det opsøgende salg, som vil være hovedfokus, får du også ansvar for vedligehold og udbygning af et antal eksisterende kunder i virksomhedens portefølje. I hverdagen vil arbejdet naturligvis primært være rettet mod markedet og kunderne, men der vil også løbende være et meget tæt samarbejde med de projekt-, udviklings- og ingeniørfunktioner i projektorganisationen i Flux, der hjælper med at identificere, udvikle og implementere de rette teknologiske løsninger.

Dine arbejdsområder omfatter de velkendte salgsdiscipliner, herunder f.eks: 

  • Markedsafdækning, pipeline-generering, opsøgende salg, kundebesøg, tilbud, forhandling og kundepleje. 
  • Forretningsudvikling gennem identifikation af markeds- og udviklingsbehov.
  • Vurdering af kunder og projekter i sammenhæng med målsætning og strategi.
  • Formulering og eksekvering af aktivitetsplaner og udarbejdelse af salgsplaner for nye og eksisterende kunder.
  • Vedligeholdelse og udvikling af samarbejdet med eksisterende kunder samt etablering af samarbejde med nye potentielle kunder.
  • Markedsovervågning i forhold til markeds- og konkurrencesituationen.

Du er definitionen på en teknisk sælger
Du har en flerårig succesfuld BtB-salgsbaggrund inden for tekniske produkter. Du har tillige solid erfaring med løsningssalg og forstår og formår på en god måde at sætte dig ind i tekniske produkter, således at du ud fra kundens behov kan diskutere og fremhæve de fordele, som produkterne og et forretningssamarbejde vil give. Du er en dynamisk, professionel og opsøgende sælger med god kommerciel indsigt og med intuitiv forståelse for de gældende mekanismer i et komplekst marked. 

Du har løbende bevist dit værd som salgsperson og er nu parat til at sælge kvalitetskomponenter og kundetilpassede løsninger med de spændende udfordringer og øgede indtjeningsmuligheder, der ligger heri. 
Du er udadvendt, energisk og selvstyrende, trives i en stilling med frihed under ansvar, hvor du selv er med til at skabe resultaterne. Du kan agere kortsigtet og tænke langsigtet, og så er du vant til at begå dig på alle niveauer i en kundeorganisation i Danmark – evt. også i andre lande. Du er generelt talstærk, arbejder rutineret med IT, taler og skriver dansk og engelsk og vil på et passende niveau kunne sætte dig ind i og forstå elektromagnetiske komponenter.

Arbejdssted er Flux’ danske hovedkontor på Industrivangen 5, 4550 Asnæs. Der er dog mulighed for 1-2 hjemmerarbejdsdage per uge. Det forventes, at kundebesøg vil andrage ca. 2 arbejdsdage per uge.

Udover de aktiviteter, der kan klares ved ud- og hjemkørsel samme dag, vil der være ca. 20-40 rejsedage – primært i Nordeuropa.

Karrieremuligheden for dig, der kan og vil salg
Du tilbydes en spændende og udfordrende mulighed i en velkonsolideret dansk teknologivirksomhed med spændende vækstambitioner og gode nationale og internationale udviklingsmuligheder.
Du vil også blive en del af et kreativt teknisk/kommercielt miljø, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med ledelsen om den forretningsmæssige udvikling og med ingeniører, produktion og kvalitet om de innovative tekniske kundeløsninger. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: DK-07549.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Partner & Direktør Steen Gravers på telefon +45 4055 2660.

 

Om virksomheden

Flux A/S er en førende international leverandør af specialdesignede og -fremstillede induktorer, transformatorer og strømforsyninger til elektronikindustrien og har mere end 35 års erfaring med leverance af højkvalitets komponenter til elektronikproducenter rundt om i verden. Virksomheden har en omfattende viden inden for materialer og topologi og leverer state-of-the art produkter og B2B-løsninger til danske og internationale kunder i industrien generelt og til stærkt specialiserede high-tech/high reliability kunder indenfor forsvar og rumfart. Flux har således været nøgleleverandør til rumbranchen siden 1995 og er i dag verdens førende producent af magnetiske komponenter til rumapplikationer, der har drevet mere end 100 rumprogrammer.

Virksomheden har ca. 300 dedikerede medarbejdere i Danmark og Thailand, heraf ca. 20 ingeniører med fokus på udvikling og industrialisering af magnetiske komponenter. Udvikling, salg og kundeservice håndteres fra hovedkvarteret i Danmark (Asnæs), mens produktionen finder sted på moderne fabrikker i både Danmark og Thailand.

Flux A/S er en del af discoverIE Group, der designer, producerer og distribuerer kundespecifikke elektroniske komponenter til mere end 25.000 virksomheder verden over og leverer til kunder inden for transport, medicin, vedvarende energi, industri, kommunikation, rumfart og forsvar.