Digital forretningsudvikler

Evida - Viborg


Central rolle i afdelingen Strategi & Digital Innovation

Central rolle i afdelingen Strategi & Digital Innovation

Vil du være med til at realisere den digitale transformation hos Evida?

Kan du facilitere, at Evida finder de gode digitale løsningsidéer med Design Thinking, og er du velbevandret i agile løsningsmetodikker? Kan du lide en afvekslende arbejdsdag med opgaver af både strategisk og operationel karakter?

Til rollen som digital forretningsudvikler & facilitator søges en tillidsskabende og resultatorienteret person, der kan lide at skabe resultater via co-creation, og som i kraft af sin analytiske sans, erfaring og knowhow kan medvirke til at forløse det store digitale potentiale i Evida. Du bliver en nøglespiller i afdelingen, som er nyoprettet og centralt placeret i Evida, og du får rig mulighed for at medvirke til at sætte dagsordenen. Målet for afdelingen er i bred forstand – med mandat fra direktionen – at sikre den digitale transformation. Aktuelt er der fokus på at styrke virksomhedens medarbejdere med målrettede og brugervenlige digitale løsninger, der giver positive effektiviseringer ude i forretningen, og på at engagere kunderne i digital selvbetjening.

Evida har en prioriteret og målrettet tilgang til at få løsninger ud over rampen i samarbejde med forretningen og eksterne samarbejdspartnere og arbejder med hele skabelsesprocessen – fra identificering af udfordringer og afprøvning af idéer til agil udvikling og endelig udrulning af digitale løsninger og produkter.

Projekterne er bredt forankrede på tværs af organisationen og har derfor typisk mange samarbejdsflader – både internt og eksternt. Du kommer naturligt helt tæt på forretningen og relevante samarbejdspartnere og får stor indflydelse på, hvordan organisationen bedst muligt udnytter de mange nye muligheder og tendenser inden for digitalisering.

Hovedopgaverne knytter sig til følgende:

  • Identificere potentialer og retning for digitale transformationsprojekter, f.eks. via interview af brugerne, arbejdsflows og blueprints
  • Facilitere workshops med brugerne og andre relevante interessenter
  • Udarbejde business cases og beslutningsoplæg på baggrund af relevante analyser
  • Behovsafdækning og co-creation sammen med brugerne og leverandører på mulige løsninger
  • Udarbejde kravspecifikation/løsningsdesign på funktionsniveau
  • Samarbejde med eksterne it-konsulenter og interne it-specialister i iterative processer
  • Projektdeltagelse i udvikling, implementering og opfølgning efter agile principper
  • Tovholder end-to-end
  • Udvikle metoder og træne organisationen
  • Give input til den strategiske retning for Evidas digitale transformation

Arbejdsstedet er på hovedkontoret i Viborg med stor fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde m.m.

Din baggrund
Der kan være flere forskellige indgange til jobbet. Evida er som udgangspunkt åben for din erfaringsbaggrund. Virksomheden forestiller sig, at du kommer med minimum 3-5 års erfaring fra lignende stillinger som f.eks. forretningskonsulent, digitaliseringskonsulent, UX’er eller projektleder, men her må du gerne udfordre Evida. Du har en relevant uddannelse på kandidat- eller bachelorniveau og har indsigt i relevante discipliner i relation til digitalisering som f.eks. Design Thinking, facilitering samt agile værdisæt og arbejdsmetoder, ligesom du nemt jonglerer data-analyser og udarbejdelse af business cases. 

Du er udadvendt, har humoristisk sans og trives i et job med stor berøringsflade, hvor det er vigtigt at skabe netværk på alle niveauer i organisationen. Du forstår at sætte et godt aftryk med din positive og kommunikative tilgang og kan samtidig stå fast, når det er nødvendigt. Du arbejder gerne selvstændigt og kan ”løbe med bolden” med baggrund i en pragmatisk tilgang. Du er en stærk formidler, der har blik for de forretningsmæssige resultater af dine indsatser. 

Du tilbydes
Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er virksomheden ansvarlig for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet. Det er Evidas fornemste opgave at vedligeholde og optimere gasnettet, så gassen transporteres og leveres både effektivt og billigt – til gavn for klimaet, kunder og samfundet.

Lige nu kan du – sammen med 400 dygtige kolleger – være med til at opbygge en ny virksomhed fra bunden. En ny virksomhed med rødder tilbage til etableringen af gasnettet og naturgassens indtog. Du kan være med til at skabe en forandring, der ikke alene får betydning for opbygningen af Evida, men også for fremtidens energiforsyning i Danmark. Forandring handler om at skabe noget nyt, flytte sig og skifte retning, men forandring kræver også, at du tør gå forrest og følge nye veje. Med en stærk indstilling og indsats vil du få en vigtig plads i Evidas historie.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV. Referencenummer: DK-07885

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Lone Bryder på telefon +45 4032 5525.

 

About the company

Evida er et statsligt gasselskab med hovedkontor i Viborg, som driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Virksomheden distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem, og er mere end 400 medarbejdere. Evida tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg til gasnettet. Andelen af grøn gas i nettet er i dag ca. 20%, og det tal forventes at være 30% i 2023.