Teknisk projektleder

Inopower - Aalborg


Maskiningeniør

Maskiningeniør

Inopower er markedsleder indenfor fremtidens energisystemer og anlæg med øget elektrificering. Som følge af fortsat stigende aktivitetsniveau og dermed behov for øgede ressourcer, søges ny teknisk projektleder til mekanisk afdeling.

Som teknisk projektleder har du to roller alt efter størrelsen af de projekter, som du arbejder på. På mindre projekter kører du parløb med en kollega fra el, hvor I sammen koordinerer opgaverne. På mere krævende projekter – ofte internationale – får du ansvar for koordinering af de tekniske opgaver i projektet. Begge roller varetages med reference til projektchefen, der også er afdelingsansvarlig for mekanik. 

Du medvirker til at sikre, at projektet når i mål til aftalt tid, i rette kvalitet og inden for godkendt budget. Du  deltager i alle projektets faser fra indgåelse af kontrakt til levering.

Der arbejdes ud fra en stage-gate projektmodel særligt tilpasset Inopower. Projektmodellen tilpasses kundens præferencer i det enkelte projekt.

Du deltager i  flere projekter ad gangen samt i øvrige opgaver i mekanisk afdeling i forbindelse med forbedrings- og standardiseringsopgaver. 

Dine væsentligste opgaver er:

  • Indgå i styringen af projektet fra kontrakt til leverance – herunder koordinering af de involverede ressourcer – både interne og eksterne
  • Bidrage til at projekterne når succesmålene, herunder produktkvalitet, kostpris, og leverings¬tid samt indkøring
  • Indgåelse af aftaler med underleverandøren og efterfølgende opfølgning herpå
  • Specificering af såvel større som mindre mekaniske anlægskomponenter og efterfølgende indkøb heraf
  • Bidrage til at projektet følger udviklingsmodel, beskrevne processer, dokumentation og tidsplaner
  • At indgå i en tæt dialog med projektets interessenter - herunder kunden, kolleger og leverandører
  • At se projektet fra kundens side og løbende følge op på kundetilfredsheden 
  • Deltage i evaluering af projektforløb som en fast del af en projektafslutning med efterfølgende tiltag til evt. forbedringer
  • På konstruktiv vis at udnytte, udfordre og udvikle de eksisterende projektmodeller og metoder.


Mekanisk konstruktion

Du er uddannet maskiningeniør og har minimum 5 års relevant erfaring. Du er motiveret for at arbejde med projektledelse og konstruktion af kundespecifikke energianlæg med elektrificerede kedler. Du kan begå dig på engelsk i skrift og tale samt indstillet på at der kan være rejseaktivitet som en del af projektgennemførslen. Det primære arbejdssted er hovedkontoret i Aalborg. 

Markedsleder indenfor fremtidens energisystemer

Du bliver en del af en international virksomhed i kraftig vækst med en grøn profil. Inopower er markedsleder med leverance af en afprøvet og anerkendt teknologi indenfor fremtidens energisystemer og anlæg med øget elektrificering. Du får en grundig oplæring og udbygget dine kompetencer – både indenfor teknik og projektstyring.  Organisationen er ung og uformel med iværksætterånd. Du er tæt på både ejerne og kunderne med mulighed for at præge beslutningerne og virksomhedens udvikling. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.  Referencenummer: DK-07183.

 

About the company

Inopowers hovedprodukt er udvikling, installation og idriftsætning af elektrode elkedler til hedtvands- og dampfremstilling. Inopowers forretningsidé bygger på, at energisektoren i de seneste 25 år er ændret fra kul-/oliefyrede centrale kraftværker til en mere decentraliseret energiproduktion samt øget elektrificering med brug af el som drivkraft af kedler i stedet for energiformer, der kræver brændsel og derfor udleder CO2.

Den decentral energistruktur og øgede elektrificering kræver decentrale systemer til opretholdelse af balancen mellem produktion og forbrug i det overordnede elsystem. Inopower udvikler og leverer både systemet, der sikrer balancen samt det fysiske anlæg med elkedlen.

Inopower har siden etableringen i 2002 installeret +1000 MW elkedler i Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz, Ungarn og Kina.

Inopower ejer BVA Elektrokessel, der fokuserer på salg af nøglefærdige elkedelanlæg til de store tyske og østrigske energiselskaber. Selskabet har siden opstart i 2012 leveret omkring 20 anlæg af mere end 460 MW totalt. BVA Elektrokessel er et selvstændigt GmbH og brand, der har skabt sig et godt navn. 
 
Se mere på www.inopower.dk