Leder til Handicap og Psykiatri

Sorø Kommune - Sorø / Danmark


i Sorø Kommune

i Sorø Kommune

Er du en erfaren leder, der kan sætte retning, bevare overblikket og skabe resultater gennem ledelse af ledere?

Så er stillingen som leder for Handicap og Psykiatri en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for områdets fortsatte udvikling, så borgerne modtager den rette støtte.  

Sorø Kommune søger en leder til Handicap og Psykiatri, der gennem lederne og med blik for hele området sætter fokus på borgerne og deres behov for støtte, sammenhæng og kontinuitet i indsatserne. En løbende styring af ressourcer og kapacitet på området skal være med til at sikre det rette serviceniveau i takt med et øget antal borgere med flere behov. En af indsatserne består bl.a. i sammen med samarbejdspartnere at oprette et nyt, åbent strakstilbud, hvor borgere umiddelbart kan få adgang til hjælp.

Den nye leder skal også være med til at videreudvikle og samle områderne Handicap og Psykiatri i et tæt samarbejde med 160 medarbejdere og tre afdelingsledere. For at opnå en øget synergi på tværs og sikre endnu bedre velfærdstilbud til borgerne i Sorø Kommune blev Handicap og Psykiatri i 2019 sammenlagt. Som leder i Handicap og Psykiatri er det derfor væsentligt, at du ser mulighederne for at sikre den fortsatte udvikling med afsæt i det eksisterende og det, der allerede fungerer.

I Fagcenter Social og Sundhed ønskes fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, myndighed og fagcenterområderne. Det er nøglen til at sikre borgerne de rigtige tilbud, og samtidig er det også essensen af Sorø Kommunes særlige kendetegn, som gør arbejdet meningsfuldt og virksomt. Samarbejdet skal forstås bredt og sikre, at Handicap og Psykiatri finder nye samarbejdsveje, som understøtter sammenlægningen og gør brug af alle kompetencer på tværs af de to områder. Samarbejdet mellem enhederne (udførende) og myndighedsområdet styrkes, så det opleves smidigt og naturligt i en travl hverdag samtidig med, at borgerne oplever helhed i indsatsen. Derudover er der også et tæt samarbejde, der skal løftes på tværs af kommunens faglige centerområder, og som især gælder samarbejdet til beskæftigelses- samt børn- og ungeområdet.

Det bliver ligeledes den kommende leders ansvar, at der både er tydelighed og gennemsigtighed i arbejdsgange, processtyring og i styringskæden, således at den transparens, som gennemsyrer hele Sorø Kommune, også er gennemgående i det arbejde, som udføres på handicap- og psykiatriområdet. Dette gør sig også gældende, når der skal skabes gennemsigtighed i leverancer, mål og resultater opadtil til både chefer, direktion og politikere.

Det kræves desuden, at du har en relevant uddannelsesbaggrund, gerne med en ledelsesmæssig overbygning, samt en god ledelseserfaring og har godt styr på budgetter og løbende budgetstyringsmekanismer i den offentlige forvaltning. Det er en fordel med erfaring fra handicap- og psykiatriområdet. Du er en inspirator inden for velfærdsteknologi og digitalisering. Desuden er du som leder både retningssættende og sikrer følgeskab ved at lede og delegere ansvar og holder samtidig overblikket. Du har gode kommunikations- og formidlingsevner og bringer fokus på den fælles opgave. Du formår både at være den samlende ved at være tydelig og transparent og bringer netværk og kompetencer i spil. Din ledelsesstil er inddragende og lyttende, og du kan stå fast også i modvind. En uddybende job- og kravprofil kan læses her.

Kontaktoplysninger og ansøgning
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mia Hvilshøj, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576 eller e-mail: mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com eller Anders Dyhr på telefon 5076 1252 eller e-mail anders.dyhr@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Sorø Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Du er også velkommen til at tage kontakt til social- og sundhedschef Annette Homilius på telefon 5125 5181 eller e-mail anho@soroe.dk.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-07293). Ansøgningsfristen udløber den 1. maj 2020 kl.10.00.

OBS: Ansøgningsfristen er blevet forlænget d. 20. marts pga. covid-19 situationen i Danmark.


About the company

www.soroe.dk