Vill du hjälpa till att skapa en dynamisk Øresundsregion ?

Marknadschef - Privatmarknad

Øresundsbron

Apply
  • Location

    København V / Danmark

  • Company

    Øresundsbron

  • Reference number

    DK-05621

www.oresundsbron.com

The position

Som marknadschef för Øresundsbrons privata segment har du en central roll i en verksamhet, där du arbetar fokuserat med att positionera bron som den bästa vägen till upplevelser och möjligheter på andra sidan Öresund.

Du har en kommersiell roll i en ambitiös tillväxtverksamhet. I nära samarbete med ett team bestående av fem dedikerade och kompetenta medarbetare är det ditt ansvar att säkerställa den fortsatta positiva försäljningstillväxten för Øresundsbron. 

I samarbete med teamet jobbar du målinriktat med att hitta nya kunder, undvika att tappa befintliga kunder samt säkerställa att de lojalitetsprogram som Øresundsbron erbjuder segmentet, kontinuerligt utvecklas, så att de förblir attraktiva och relevanta.

Samtidigt säkerställer du kommunikationen med kunderna via relevanta kanaler som SoMe och mail och du har också kontakt med reklam- och mediebyråer. Inom ditt segment ansvarar du för att kommunikationen följer den höga kvalitet som är kännetecknade för Øresundsbron. Du administrerar en egen marketingbudget.

Du har ett brett kontaktnät - både internt i företaget med kollegor i hela organisationen och externt med diverse strategiska samarbetspartners. Du kommer att rapportera till Försäljnings- och Marknadsdirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.

Involverande och kommersiellt målinriktad chef
Du har relevant marknadsföringsbakgrund och kommer från en liknande position i en kommersiell och målinriktad verksamhet. Du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Du har också en dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda ett mindre team.

Du har en informell och coachande ledarstil, samtidigt som du är bra på att samarbeta. Du är en synlig ledare, som kan motivera dina medarbetare. Du har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta handlingar och tar aktivt del i det dagliga arbetet. Du är flexibel och kan navigera i en dynamisk verksamhet där agendan ändras löpande.

Dessutom är du proaktiv, självgående och har ett kommersiellt tillvägagångssätt i ditt arbete. Du trivs med att ha ambitiösa försäljningsmål, är strukturerad, analytisk och kan fokusera på att driva avdelningens uppgifter i mål. Slutligen har du en god kommunikationsförmåga och kan samarbeta med kollegor på alla nivåer i organisationen.

Du kommunicerar flytande, både muntligen och skriftligen, på svenska eller danska och behärskar engelska väl. Att kommunicera på tyska är meriterande.

Unik kultur med stora möjligheter till inflytande
Ett spännande, varierade och krävande jobb i en verksamhet som drivs kommersiellt, med en stark marknadsinriktning och stort fokus på att uppnå ambitiösa försäljningsmål.

Du erbjuds också ett jobb i ett företag med en miljö som kännetecknas av en öppen dansk /svensk och kultur där det finns stor professionalism bland kompetenta och målinriktade kollegor.

Slutligen får du en nyckelroll i en försäljnings- och marknadsföringsenhet, där du har goda möjligheter sätta din egen prägel på din framtida utveckling.

Om du tycker att jobbet verkar intressant, vänligen skicka in din ansökan tillsammans med ditt CV (referensnummer: DK-05621).

About the company

Øresundsbro Konsortiet är ett dansk-svenskt företag som ägs av den danska och svenska staten. Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron mellan Danmark och Sverige. Visionen är en dynamisk Øresundsregion, där alla som har bil har ett Bro Pass. 170 anställda arbetar för att Øresundsbron skall vara den bästa vägen till upplevelser och möjligheter på andra sidan Öresund. Medarbetare skapar möjligheter till verksamhetens framgång och organisationen präglas av proaktivitet, förändringsvilja och öppenhet. Ett välfungerande samarbete är en förutsättning för att uppnå målen.  Se mer på www.oresundsbron.com