Training coördinator

FCBO - Brussel


FCBO - Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de trainingsportefeuille (Brussel)

FCBO - Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de trainingsportefeuille (Brussel)

Voor het sectoraal opleidingsinstituut FCBO (Formation Car & Bus Opleiding) stuur je een netwerk van 80 trainers aan die er samen voor zorgen dat alle buschauffeurs een kwalitatieve opleiding krijgen.

Je functie

 • Je analyseert de behoeften van de vervoerbedrijven en van hun professionele chauffeurs op het vlak van hun beroepsopleiding en competenties.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede organisatie van de opleidingen voor privé-autobus- en autocarbedrijven in België waarbij je zorgt voor sterke samenwerkingsverbanden met de externe trainers.
 • Je staat in voor de selectie en ontwikkeling van de trainers en zorgt ervoor dat ze optimaal kunnen ingezet worden. Je houdt de vinger aan de pols op het vlak van hun competenties, vaardigheden & kennis (zowel theorie als praktijk) zodat een snelle & efficiënte opvolging van de activiteiten gegarandeerd blijft. Je zorgt hierbij voor een goede coaching, ontwikkeling en motivatie van de trainers.
 • Je houdt de trainingsmarkt zorgvuldig in de gaten en zorgt ervoor dat het aanbod van FCBO aantrekkelijk en efficiënt in de markt wordt gezet. Hiervoor werk je samen met de collega’s, ook die van de andere sectorale organisaties die input kunnen geven voor de verschillende opleidingen.
 • Je beheert de verschillende erkenningsdossiers van FCBO bij de verschillende gewesten en volgt de Europese, nationale en regionale regelgeving inzake code 95 (vakbekwaamheid voor professionele chauffeurs) op.
 • Je optimaliseert niet alleen het bestaande opleidingsaanbod, maar in samenspraak met het management bepaal je ook de thema’s en de inhoud voor nieuwe trainingen en bewaak je de conformiteit van het opleidingsaanbod aan de geldende regelgeving op Europees, nationaal en regionaal vlak.

Profiel

 • Je beschikt over minstens 5 – 8 jaar relevante technische pedagogische ervaring in het domein en hebt daardoor een goed inzicht in de technische trainingsmarkt.
 • Je hebt daarbij ook ervaring in het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s, methodes en met het coachen van opleiders of instructeurs.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en kan goed in teamverband werken.
 • Je kan autonoom beslissingen nemen en je bent een bruggenbouwer die vlot contacten legt en onderhoudt (relationship management).
 • Je staat open voor nieuwe ideeën en weet deze op een creatieve manier om te zetten in acties met het oog op een continue verbetering van de kwaliteit.
 • Je beheerst beide landstalen op een vlotte manier (Nederlands of Frans).

About the company

FORMATION CAR EN BUS OPLEIDING is het belangrijkste opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs in België. Het is opgericht onder de koepel van het sectoraal Sociaal Fonds. De werkgeversorganisatie (FBAA) en de werknemersorganisaties (ACV en BTB) bepalen paritair het beleid. Het vormt het belangrijkste opleidingsplatform voor o.a. CODE 95 opleidingen voor meer dan 11.000 trainees, door een 80-tal opleiders, met meer dan 2.000 lesdagen per jaar.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • het brengen van effectieve en kwaliteitsvolle professionele opleiding voor beroepschauffeurs in het kader van de verplichte permanente vorming volgens de Europese regelgeving
 • het informeren en adviseren van de Belgische autobus- en autocarondernemingen, over de verschillende aspecten van de nascholing waaronder het opleidingsaanbod, de organisatie en de procedures