Prosjektleder Markedsstrategi

Engasjement – påvirkningskraft - gjennomføringsevne

***

  • Location

    Elverum

  • Company

    Anno – Museene i Hedmark

  • Reference number

    NO-03481

www.annomuseum.no

Anno – Museene i Hedmark logo

The position

Vil du være med å utvikle og løfte et av Norges største museer?

Anno er et vellykket konsolidert museum med en sterk satsing på samhandling mellom museene. Et av Annos strategiske mål er å øke egeninntjeningen og det er derfor opprettet et treårig strategisk prosjekt innen markedsføring.

Vi søker en Prosjektleder Markedsstrategi med sterkt engasjement for å utvikle strategier og planer for markedsføring av våre museer, og som kan gjennomføre planene og påvirke avdelingene til selv å bli gode til å markedsføre seg selv. Prosjektlederen skal være en god ambassadør for Anno og ha ansvar for å få på plass felles verktøy som profesjonaliserer og effektiviserer markedsarbeidet for helheten og det enkelte museum. Samtidig må du ha gode relasjonsbyggende evner og se muligheter innen ditt mandat.  Du skal sørge for godt samarbeid internt, med målsetning om tilpasse virksomheten digitale verktøy og øke publikumsinnsikten.

Du har relevant høyere utdanning, og må være strukturert, ha god forståelse for analyse og sterk gjennomføringsevne. Vi søker primært en som kan kalle seg digital markedsfører, med solid kunnskap og «håndlag» med sosiale medier, analyseverktøy og andre digitale plattformer. Prosjektlederen vil delta i utvidet ledergruppe og inngå i Kommunikasjonsavdelingen. Evne til både å jobbe selvstendig og i team er viktig. Fast arbeidssted vil være Elverum. Det må påregnes en del reisevirksomhet mellom museene, så egen bil og førerkort er nødvendig.

Informasjon om Anno og museene i Hedmark: www.annomuseum.no.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Mercuri Urval v/ Siri Straumsnes, tlf: 975 59 026. Søk på stillingen via Jobbnorge innen 24. mars. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom ønskelig.

SØK HER.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

About the company

Anno er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 23 museer fordelt på seks avdelinger, 125 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie. Anno har sitt hovedkontor i Elverum, lokalisert til Norsk skogmuseum, og driver museumsvirksomhet fra Kongsvinger i sør, Tynset i nord, Hamar i vest, og Trysil i øst.