FastStart™

Prepare the ground for a flying start

Mercuri Urvals FastStart™-process ger dina nyanställda - såväl interna som externa - en flygande start. Vårt mål är att så snabbt som möjligt hjälpa dem att bli högpresterande och välintegrerade i ditt team. En smidig integrering och introduktionsplan sparar både pengar, tid och frustation och förebygger även risken att förlora värdefulla personer i förtid.

Accelererar resultatet av nya rekryteringar och anställda som fått nya roller”

Med vår kunskap om den anställdas kompetens, förmåga och beteende samt den insikt vi har om din verksamhet, kan Mercuri Urval garantera att FastStart™ på ett effektivt sätt genererar tydlig avkastning på din investering.