Leif Andersson

Director

Leif Andersson som började vid Mercuri Urval 1988 är baserad i Halmstad och ingår i Mercuri Urvals Industrisektor (innefattande Automotive, Tillverkning, Byggnadsprodukter, Elektrisk infrastruktur och Logistik) med fokus till medelstora internationella företag. Leif har också omfattande erfarenhet från arbete med offentlig sektor. Leif fokuserar på Executive Search, Executive Assessment samt bedömningar av talanger och därtill tillhörande utvecklingsfrågor. Leif har även omfattande erfarenhet från ledarutveckling och coaching.

Före anställningen vid Mercuri Urval var Leif anställd inom Försvarsmakten.

Leif har genomgått Militärhögskolans Högre utbildningar med förord till befattning inom generalstaben.