Gösta Tydesten

Group Director

Gösta Tydesten utgår från vårt Malmö kontor. Han har ansvar för bygg-, anläggning-, och fastighetssektorn där han fokuserar på stora och medelstora verksamheter. Han är också senior medlem av Mercuri Urvals team för offentlig sektor där han arbetar främst med Executive Search av högre chefer. Typiska kunder är kommuner, kommunala bolag, statligt ägda bolag och organisationer.

Gösta fokuserar på Executive Search, Capability Review och Organisational Development.

Innan Gösta började på Mercuri Urval har han innehaft olika HR befattningar i bolag som Skanska och TT-Line. Han har också innehaft rollen som Etableringsansvarig i en startup verksamhet, där han byggde upp en lönsam verksamhet med mer än 120 anställda.

Gösta har en fil. kand i beteendevetenskap och ekonomi från Lunds Universitet.