Fiddelie Nyvall

Executive Researcher

Fiddelie är Reseracher på vårt kontor i Örebro. Som Researcher har hon har en interaktiv roll där hon samarbetar tätt med kandidater, konsulter och kunder för att säkerställa träffsäkerheten i leveransen samt att informationsflödet når samtliga involverade parter genom hela processen. På så vis skapar vi en trygg kandidat och kundupplevelse med oss.

Att arbeta internationellt har alltid varit en passion hos Fiddelie. Hon har tidigare bott och arbetat utomlands och har en lång erfarenhet med internationell rekrytering.

Fiddelie har en kandidatexamen i samhällsvetenskap, inriktat mot internationellt arbete vilken hon kompletterat med kurser inom ledarskap, projektledning och coachning.