Fiddelie Nyvall

Executive Researcher

Fiddeli är Reseracher på vårt kontor i Malmö. Som Researcher har hon har en interaktiv roll där hon samarbetar tätt med kandidater, konsulter och kunder för att säkerställa träffsäkerheten i leveransen samt att informationsflödet når samtliga involverade parter genom hela processen. På så vis skapar vi en trygg kandidat och kundupplevelse med oss.

Att arbeta internationellt har alltid varit en passion hos Fiddeli. Hon har tidigare bott och arbetat utomlands och har en lång erfarenhet med internationell rekrytering.

Parallellt med hennes jobb som Researcher studerar hon en magistergrad i Digital Affärsutveckling på Linnéuniversitetet och hoppas få arbeta nära kunder med rådgivning om strategisk affärsutveckling i framtiden. I botten har hon en kandidatexamen i Samhällsvetenskap med inriktning internationellt arbete från Jönköpings universitet och en yrkeshögskoleexamen i Operativt ledarskap med specialisering i Revenue management.

Språk: Svenska, Norska och Engelska