Jonas Bengtsson

Senior Consultant

Jonas Bengtsson arbetar sedan 2011, med utgångspunkt från vårt Göteborgskontor, som Senior Consultant med tyngdpunkt mot offentligt ägda verksamheter. Han ingår i Mercuri Urvals affärsområde offentlig sektor och gör uppdrag för såväl kommunala, regionala som statliga kunder. Jonas uppdrag omfattar bland annat Executive Search, Coachning, Employer Branding och ledningskommunikation, men också uppdrag inom karriärväxling/outplacement.

Jonas har tidigare erfarenhet av att arbeta såväl som politiker som tjänsteman inom den kommunala sektorn och har under ett flertal år arbetat centralt med facklig-politiska frågor på Saco. Han har även arbetat som konsult inom opinionsbildning med ett flertal intresseorganisationer som kunder.

Jonas har tidigare drivit egen konsultverksamhet och föreläst om strategi- och verksamhetsutveckling på högskolenivå.

Jonas har en pol.kand I nationalekonomi kombinerat med påbyggnadsutbildningar inom omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor.