”Jag behövde inte vänta på att bli MU”

By Mona Hem Mattsson

Mona Mattson anslöt till Sverige-teamet för drygt fyra månader sedan. Sedan dess har hon genomgått ett introduktionsprogram tillsammans med andra nyrekryterade kollegor och samtidigt fått arbeta tillsammans med kunder och kollegor ute i den operativa verksamheten. Vi ringde upp Mona för att höra om hur hon har upplevt den första tiden här hos oss.

Hur har första tiden varit?

- Fantastisk! Jag har redan från första dagen blivit involverad i den operativa verksamheten och känt mig som en del av MU. Jag har tagit del av Mercuri Urvals gedigna introduktionsprogram, där vi får arbeta samtidigt som vi kan diskutera våra upplevelser med andra kollegor. Genom det får man det internationella perspektivet och känslan för bolaget. Man får gå till botten med vilket värde vi tillför våra kunder, var vi kommer ifrån och hur vi skiljer oss från andra. Jag upplevde att jag inte behövde vänta på att bli MU, utan jag var det direkt.

Hur har du upplevt MU som arbetsplats?

- MU har bekräftat, men också överträffat vad jag trodde att jag skulle komma in i för typ av företag. Vi är internationella, vi jobbar över gränser och vi samarbetar. Det finns en enorm kunskap och expertis inom företaget. Vi är verkligen experter som är betrodda att få ta del av våra kunders utveckling, strategi och framgångar. Det har jag fått bekräftat bara på den här korta tiden.

Har vårt evidensbaserade arbetssätt fungerat som du först hade tänkt dig?

- Jag visste att MU jobbade evidensbaserat, men när jag först började trodde jag att det bara gällde vissa delar. Nu vet jag att allt är evidensbaserat eftersom vi har utvecklat det i över 50 år. Det bygger på den erfarenhet och kunskap som kommer från att ha utvärderat vartenda uppdrag. Den uppföljningen gör att vi vet att vi gör ett bra jobb. Jag har verkligen fått djupare insikter i hur det vetenskapliga och evidensbaserade genomsyrar allt vi gör.

Kan du berätta om något specifikt uppdrag som varit extra spännande?

- Just nu arbetar jag tillsammans med kollegan Robert Samuelsson på ett stort uppdrag för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Vi har fått förtroendet att göra ett större antal tillsättningar på central och nationell nivå och tillsammans med researchers och engagemang manager är detta ett superspännande uppdrag. Att jobba med sakkunniga inom livsmedel, näringspolitik och äganderätt på nationell och regionalnivå är något som jag inte gjort tidigare och tycker är otroligt kul och lärorikt.

Hur ser framtiden ut för dig?

- Jag ser fram emot att fortsätta bygga hållbara och långsiktiga relationer med våra kunder och kandidater. Att bidra till våra kunders framgång och utveckling genom att tillsätta rätt person på rätt plats. Min drivkraft är att både utvärdera befintliga samt tillsätta nya ledare inom alla typer av organisationer samt vara en naturlig resurs när det gäller ledartillsättning och utveckling.

Avslutningsvis, vill du hälsa något till dina nya kollegor?

- Stort tack för inkludering, samarbete, expertis, kompetens, delaktighet, engagemang, höjd dialog och en rolig arbetsplats. Tack för att ni lever vår värdegrund. Vi bygger relationer, vi är experter och vi skapar verkligen framgångssagor. Jag är glad över att få vara med på den här framgångsresan!