”Stärker känslan av att vi är ett globalt företag med extremt mycket kunskap”

By Mio Emanuelsson

Mio började på Mercuri Urval under 2019 som senior konsult och har därefter gått flertalet utbildningar för att kunna applicera Mercuri Urvals arbetssätt. Mio har mycket erfarenhet inom rekrytering och ett enormt nätverk därav har hon kapaciteten att lösa sina kunders viktigaste behov. När vi frågar henne om sina upplevelser från ”MU Graduation Event” svarar Mio:

Det bästa med Graduation Event var att få träffa kollegorna och höra hur de arbetar i sina respektive länder. Både likheterna och olikheterna i hur vi approcherar kunder och hur vi arbetar. Det var också väldigt intressant att se hur mycket erfarenhet och kunskap som kommer in i vårt bolag. För även om personerna är nyanställda på Mercuri Urval så kommer de från intressanta tjänster, branscher eller till och med från konkurrenter. Det stärker känslan av att vi är ett globalt företag med extremt mycket kunskap och det skapar en trygghet för mig att inkludera mina kollegor i uppdrag jag arbetar med eftersom jag har träffat dem och fått en förståelse för deras arbetssätt. Till exempel när jag ska beskriva en rekryteringsprocess för mina kunder när vi ska rekrytera i Tyskland, då kan jag bättre förklara hur vi jobbar där och tidigt i processen koppla in en av mina kollegor. Det är viktigt för våra internationella kunder att få hjälp med lokal landskännedom eftersom alla länder har olika arbetsrättssystem och förutsättningar. Därmed kan det vara stor skillnad på hur man hittar och approcherar kandidater i respektive land.

Kurserna är viktiga för flera olika anledningar men jag skulle säga att de framför allt är viktigt för att lära sig hur Mercuri Urvals vill presentera och positionera sig. Att vi får in Mercuri Urval i vårt DNA och vad vi står för. Det är bland annat det vi lär oss under kurserna som leder upp till Graduation Event och det är väldigt bra att det startar i samband med onboarding processen och inte ett år efter anställningen har börjat.

Graduation Event stärker mig genom inputen från mina kollegor som arbetar med liknande saker. De har alla sina erfarenheter och det är något som jag kan ta kunskap från då man aldrig slutar att lära sig nya saker. När man arbetar som konsult är det lätt att köra sitt eget race, särskilt när man har hållit på så länge som jag har gjort. Men när man pratar med kollegor och får deras input om hur de tolkar olika situationer inser man att det alltid finns något att lära sig, det är en gåva att få arbeta med så många kloka människor och det i sig är en drivkraft för mig.