Verksamhetschef

CSR Västsverige - Göteborg


Ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen

Ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen

Vi söker en social och karismatisk verksamhetschef som är en god representant för föreningen och som kan vara vårt ansikte utåt.

Det är viktigt att kunna lyssna på medlemmarnas röster och önskningar för att få ett driv i föreningen genom medlemmarna. Du är en person som ser möjligheter och är visionär men även har en god förmåga att skapa struktur, ordning och processer. Det är viktigt att fortsätta driva föreningen på ett professionellt sätt och som ansvarig arbetsgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för sin personal att lösa sina uppdrag. Man kan bli involverad i det mesta i denna både strategiska och operativa roll.

 

Din profil

Du har sannolikt en högskoleexamen och flera års erfarenhet av praktiskt och strategiskt ledarskap. Vi förutsätter att du har kunskap, förståelse och intresse för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och gärna besitter spetskompetens inom området. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av liknande arbete. Du bör klara av att balansera mellan föreningsarbetet och konsultarbetet, förmåga att skapa kraft och driv tillsammans med medarbetarna. Då det är ett mindre kansli, är det viktigt att man kan och vill kavla upp ärmarna när så behövs. Du har förmåga att sätta tydliga gränser, delegera och sätta riktlinjer för hur arbetet ska utföras.

 

Dina arbetsuppgifter

 • Leda och ansvara för den operativa verksamheten utifrån föreningens stadgar, verksamhetsplan och styrelsens beslut.
 • Ansvara för föreningens ekonomi och löpande ekonomiska förvaltning.
 • Inneha medarbetar- och löneansvar för kansliets medarbetare. 
 • Ansvara för medlemsrekrytering och utveckling av vårt medlemserbjudande.
 • Representera verksamheten externt, teckna samarbetsavtal och vara en god ambassadör för föreningen.
 • Revidera och utveckla föreningens kommunikationsstrategi.
 • Revidera och utveckla CSR Västsveriges hållbarhetspolicy samt säkerställa efterlevnaden.
 • Förbereda, ta fram underlag och vara föredragande vid föreningens möten såsom årsmöte, styrelse- och medlemsmöten.
 • Ansvara för att utveckla verksamheten och löpande revidera föreningens strategiplan, verksamhetsplan och budget.
 • Besluta om användning av föreningens resurser utifrån styrelsens rambeslut inklusive upprättande av och genomförande av kontrakt samt attest av fakturor.
 • Regelbundet rapportera till huvudfinansiären Västra Götalandsregionen och Region Halland.

 

Om CSR Västsverige

CSR Västsverige är kanske Sveriges mest spännande och välskötta hållbarhetsnätverk. 
Visionen är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Företag och andra verksamheter har en avgörande roll i att tackla de samhällsutmaningar världen står inför. Denna medvetenhet ökar för varje dag och här blir CSR Västsverige en möjliggörare. Föreningen arbetar på medlemmarnas uppdrag att ytterst stödja och hjälpa dem att utveckla hållbara verksamhetsmodeller. Med detta följer ett ansvar att kunna förstå, utmana och inte minst ta tillvara på de möjligheter det ligger i att hundratals verksamheter samlas runt en gemensam insikt – att affärer och samhällsansvar går hand i hand.

Sverige har sedan många år en tydlig ambition att ställa om samhället i en hållbar riktning. Ledstjärnan i detta arbete utgörs av FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030 och den handlings-plan för hållbar utveckling som världens länder enats om och som Sverige haft som ambition att leda. Sverige och världens länder behöver fler möjliggörare som skapar aktion tillsammans med andra.CSR Västsverige som arbetsgivare

Arbetsplatsen präglas av engagemang, tillit, respekt och resultat och att ha roligt på jobbet. Medarbetarna kännetecknas av professionalitet och lyhördhet, förmåga att snabbt ta till sig information och omvandla den till kreativa lösningar. Man ställer upp och hjälper varandra när det behövs. Du kommer att arbeta från flera av CSR Västsveriges arbetsplatser i Västra Götaland och Halland.

 
Låter det som en intressant och utvecklande möjlighet? Vänligen ansök här http://www.mercuriurval.com/RS/SE-14657 eller via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-14657). Vi önskar din ansökan senast den 2022-01-31. Frågor besvaras av ansvarig konsult på Mercuri Urval, Mio Emanuelsson, mio.emanuelsson@mercuriurval.com 

Om företaget

CSR Västsverige är en ideell, icke vinstdrivande förening som stödjer och hjälper verksamheter att utveckla strategiskt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Vi finns till för näringsliv, offentlig sektor, idéburna verksamheter och akademi. Med över 300 medlemsorganisationer i Västsverige skapar vi ett nätverk där ett utbyte för kunskap, inspiration och handlingskraft står i centrum.

Tillsammans med våra medlemmar verkar vi för att accelerera en positiv samhällsutveckling. Då vår nuvarande verksamhetschef fått ett nytt uppdrag söker vi nu hennes efterträdare.