Branschansvarig LRF Växtodling

LRF - Stockholm


- en strategiskt viktig bransch

- en strategiskt viktig bransch

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, och som också har en eller flera externa parter.

Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. LRF har i dag åtta olika branschavdelningar, varav sju sedan sommaren 2020 är samlade i en branschenhet.
LRF Växtodlings uppdrag är att ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt. Vi verkar för ökad konkurrenskraft för svensk växtodling och säkerställer tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.

Om tjänsten och uppdraget
Sedan sommaren 2018 arbetar vi utifrån en handlingsplan där ökad lönsamhet, bättre samarbeten inom det gröna näringslivet och ökad satsning på innovation och digitalisering är några av huvudpunkterna. Uppdraget som branschansvarig är att leda och fortsätta utveckla vårt arbete och våra ambitioner inom en strategiskt viktig bransch. I rollen kommer du att arbeta med utvecklingsinriktade initiativ, samordna och driva LRF Växtodlings arbete inom näringspolitik och företagsinriktade frågor nationellt och i EU. Uppdraget innebär även att samordna det strategiska och operativa arbetet med kollegor inom LRF samt externa aktörer inom svensk växtodling.

I huvudsak kan tjänsten beskrivas utifrån följande områden:
I nära samarbete med delegationen leda, planera, genomföra och följa upp LRF Växtodlings verksamhet
Näringspolitik
Omvärlds- och marknadsanalys
Leda arbetet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion
Behovsinventering och påverkan av forskning, utveckling och innovation inom växtodlingsområdet.

Som branschansvarig sitter du med i ledningen för LRF:s branschavdelningar och rapporterar till Enhetschef LRF:s Branscher

Om dig 
Vi söker dig som har god samordningsförmåga att leda, engagera och utveckla våra viktiga strategiska initiativ och verka utifrån komplexa uppdrag och målsättningar. Du har flerårig erfarenhet av arbete med de gröna näringarnas förutsättningar och möjligheter, med bäring på växtodling ur ett brett perspektiv. Du har relevant akademisk utbildning-gärna kopplat till växtodlingsområdet- och kunskap, intresse och förståelse för en hållbar livsmedelsproduktion och växtodlingens förutsättningar.
Du har erfarenhet av framgångsrikt näringspolitiskt påverkansarbete och är skicklig på att bygga och underhålla dina nätverk. 

Här är några områden vi ser som meriterande hos dig: 
Erfarenhet från internationellt arbete inom området 
Kunskap och förståelse för hur marknaden inom området fungerar 

Som person är du drivande, målinriktad och analytisk med förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande. Du är öppen, lyhörd och kommunikativ och har förmågan att skapa ett engagemang för de frågor vi arbetar med. Då tjänsten har många olika kontaktytor och samarbetspartners välkomnar vi ditt inlyssnande och samarbetsorienterande sätt.

Vi erbjuder dig 
Välkommen till en möjlighet att skapa förutsättningar för en ökad, hållbar och konkurrenskraftig växtodling i Sverige. Du kommer att få en framträdande roll med utgångspunkt i viktiga utvecklingsfrågor som skapar goda förutsättningar för branschen genom lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt för våra medlemmar. 

Din ansökan 
LRF samarbetar med Mercuri Urval vid denna tillsättning och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Robert Samuelsson på 072-300 53 72. Du ansöker via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-14582) och urval kommer att ske fortlöpande under processen och vi önskar att du söker tjänsten snarast.

Välkommen att söka tjänsten!

 

Om företaget

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Läs mer om oss på www.lrf.se