Chef för Vård- och Omsorgskontoret

Värmdö Kommun - Värmdö


Ett viktigt uppdrag med utveckling i fokus

Ett viktigt uppdrag med utveckling i fokus

Som chef för Vård- och omsorgskontoret är det ditt uppdrag att se till att verksamheten når de mål och resultat som politiken förväntar sig.

Välkommen till en av Sveriges snabbast växande kommuner!

Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar – den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen. Varje dag hjälper vi våra medborgare i att göra vardagen meningsfull. Vi arbetar utifrån en värdegrund som gemensamt har skapats av samtliga medarbetare; NÄRVARO, vi ser och lyssnar på människor vi möter.

Visste du att hemtjänsten i Värmdö kommun har förmånen att hjälpa drygt 300 av våra underbara medborgare i deras vardag? Eller att personlig assistans varje dag berikar vardagen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Detta och mycket, mycket mer är vad våra kompetenta och engagerade medarbetare inom Vård- och omsorgskontoret bidrar med!

Ditt uppdrag

Inom Vård- och omsorgskontoret organiseras de funktioner som ansvarar för äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ansvar även för biståndsbedömning inom SOL och LSS. Medborgarnas bästa och förutsägbarhet ska vara i fokus för all verksamhet.

Som chef för Vård- och omsorgskontoret är det ditt uppdrag att se till att verksamheten når de mål och resultat som politiken förväntar sig. En mycket viktig del är att se till att hålla en budget i balans och att verksamheten som levereras är kostnadseffektiv och kvalitativ. Ett fortsatt arbete med att utveckla metodik för att skapa rättssäkerhet, förutsägbarhet och likformighet av myndighetsutövningen förväntas.

För att utveckla kvaliteten förfogar Vård- och omsorgskontoret över vissa resurser för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt specialistkompetens inom olika områden. Verksamheten har också ett ansvar för att finansiera och definiera tjänster, ta fram kravspecifikationer, följa upp och säkerställa konkurrensneutraliteten i valfrihetssystemen inom kommunen.

Då verksamheten står inför utvecklingsarbete så kommer uppdraget att innebära att leda förändring. Införandet av digitala verktyg och användandet av välfärdsteknik för att effektivisera verksamhet och processer är en del av det förändringsarbetet.
För att lyckas i uppdraget förutsätts du jobba för ett gott samarbete och en god samverkan med våra fackliga företrädare samt andra intressenter.

I rollen jobbar du i nära dialog med nämndordförande, du har tre direktrapporterande avdelningschefer och en enhetschef. Kontoret omfattar totalt ca 550 medarbetare. Rollen rapporterar till Kommundirektören och finns med i kommunledningsgruppen.

Din bakgrund

Du har relevant högskoleexamen, god erfarenhet av offentlig sektor/kommun, en mycket god vana av att samarbeta med politiken och att föredra ärenden för nämnd. Du har flerårig ledarerfarenhet, helst även inom Vård- och omsorg (SOL och LSS) och har tidigare lett andra chefer. Du har drivit förändrings- och utvecklingsarbete på strategisk nivå med operativt genomslag tidigare och har en god förståelse för och erfarenhet av arbete för en budget i balans. Du har också erfarenhet av systematisk verksamhetsuppföljning och kvalitetsledningsarbete med digitalisering av verksamhet.

Som person bygger du långsiktiga relationer och har mycket god samarbetsförmåga över organisationsgränser med tydligt medborgarfokus. Du är mål- och resultatfokuserad, modig och driven med en förmåga att få människor med dig. Som chef är du kommunikativ och tydlig, involverar och kan delegera.

Välkommen med din ansökan!

Vänligen ansök, med cv och personligt brev, via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-14050) så snart som möjligt, dock senast 21 april, 2020. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Mercuri Urvals konsult Caroline Kock via, caroline.kock@mecuriurval.com tel 08-506 450 21 eller Hans Blecher, hans.blecher@mercuriurval.com tel 08-506 450 49.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast.

 

Om företaget


Mer om Värmdö kommuns förvaltningsorganisation

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation ansvarar för kommunens olika verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder och styrelser som de är kopplade till. Förvaltningen består av sex kontor, fem av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamhet:

Utbildningskontoret
Kultur och fritidskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Vård- och omsorgskontoret
Individ och arbetslivskontoret

Kontoren erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de fem kontoren finns Kommunledningskontoret som ansvarar för att ge strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Kommunledningskontoret tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att kärnsektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.