Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ledning - Utveckling

Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du övergripande ansvar att, tillsammans med medarbetare och arbetsgivarorganisationer inom förvaltningen, skapa välfungerande enheter med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

  • Placering

    Växjö

  • Företag

    Region Kronoberg

  • Referensnummer

    SE-13842

www.regionkronoberg.se

Position

Arbetsuppgifter

Du är direkt underställd regiondirektören och ingår i regionens högsta tjänstemannaledning. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten inom hälso- och sjukvården utifrån ett strategiskt perspektiv. Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du övergripande ansvar att, tillsammans med medarbetare och arbetsgivarorganisationer inom förvaltningen, skapa välfungerande enheter med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör förväntas du även ha ett tätt samarbete med andra relevanta samhällsaktörer inom området och ingå i interna samt nationella nätverk och grupperingar.

Region Kronoberg står inför utmaningar de kommande åren. Förändrad demografi, fler äldre och multisjuka, kompetensförsörjning och att säkra att resurserna används på bästa sätt är några av de områden som påverkar hur hälso- och sjukvården ska organiseras. En annan viktig fråga är samverkan med andra parter för att på ett effektivt sätt kunna möta medborgarnas behov och förväntningar.

Kvalifikationer

Av en hälso- och sjukvårdsdirektör krävs det helhetsperspektiv och förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer. Uppdraget kräver engagemang och drivkraft att leda arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga. Du ska ha gedigen erfarenhet av att leda en komplex kunskapsorganisation och vara väl insatt i frågor som rör hälso-och sjukvård.
Du har en för tjänsten relevant högskole- eller universitetsutbildning samt dokumenterad ledarskapsutbildning.

Du får en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som hälso- och sjukvårdsdirektör i 4 år.

Låter det intressant? För frågor och mer information kring tjänsten, kontakta vår konsult vid Mercuri Urval, Per Anders Nilsson, på telefon 070-312 44 48 eller via mail, peranders.nilsson@mercuriurval.com       


Om företaget

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här kan du utvecklas, både som människa och i din yrkesroll. Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och områden som handlar om folkhälsa, lärande, kultur, regional utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Regionen är en av länets största arbetsgivare med över 6 000 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Besök gärna www.regionkronoberg.se