Verksamhet - Controller

”Ny tjänst, Verksamhetsstöd, Organisationsutveckling”

”En möjlighet att få arbeta operativt med verksamhetsstöd och ekonomi i en av Sveriges snabbast växande ungdomsorganisationer”

 • Placering

  Stockholm

 • Företag

  Scouterna

 • Referensnummer

  SE-13540

www.scouterna.se

Position

Som Verksamhetscontroller får du vara med om att forma en helt ny roll med syfte att ge stöd till ledning och övrig organisation rörande verksamhetsfrågor utifrån ett ekonomi- och effektivitetsperspektiv. Arbetsinnehållet kommer att vara mycket blandat från detaljnivå till mer övergripande frågor och du bör trivas med att arbeta med både högt och lågt.

Arbetsinnehåll

 • Ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupp och administrativ chef i frågor som rör organisation och verksamhet

 • I förekommande fall föredra olika rapporter och analyser inför ledningsgruppen

 • Varje kvartal sköta prognosprocessen, genom att skapa (mestadels med systemstöd) mallar för varje resultatansvarig att använda samt samla in och sammanställa dessa

 • Svara på frågor ner på transaktionsnivå från kollegor

 • Hålla i utbildningar/genomgångar hur mallar och system rent konkret ska hanteras

 • Delta i olika projekt som rör verksamhetsutveckling eller utvärdering av projekt eller delar av verksamheten

 • Sammanställa, analysera och rapportera prognos, budget och utfall

 • Kontinuerligt göra analyser för ett antal resultatenheter, projekt och bolag samt även ta fram förslag på insatser för ökat resursutnyttjande

 • Sammanställa, analysera och presentera intern och extern rapportering av olika projekt

 • Stötta Scouternas insamlingsfunktion och försäljningsfunktion i frågor som rör insamling, försäljning och ekonomi

 • Stötta verksamheten genom att på ett pedagogiskt sätt förklara hur en idé eller ett beslut kommer att påverka den finansiella ställningen och vid behov hålla internutbildningar i ekonomi eller närliggande områden inom Scouterna

 • Fungera som bollplank till organisationen i frågor som rör verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling

 

Arbetet kräver pedagogisk och kommunikativ förmåga då arbetet sker i nära samarbete med både ledningsgrupp och övrig organisation. Eftersom rollen är ny kommer du att kunna vara delaktig i själva utformandet av tjänstens innehåll. Rollen har inte heller någon egen stödfunktion vilket gör att man måste agera i källan själv vilket kräver egna bokföringskunskaper och även ett sinne för detaljer.


Vi söker dig som har erfarenhet från att ha arbetat med bokföring och att utvärdera verksamhet som ekonom eller controller. Du drivs av att få skapa ökad effektivitet inom verksamheten tillsammans med andra. Du stimuleras också av att få arbeta med att ta fram olika typer av analyser och beslutsunderlag. Har du även erfarenhet eller ett starkt intresse för att få arbeta pedagogiskt med olika typer av ekonomiska frågor och vara ett bollplank gentemot organisationen tror vi att du kan vara rätt person för rollen.

Som person har du ett brinnande intresse för verksamhet och verksamhetsutveckling. Du har lätt för att skapa kontakt med andra och trivs i en roll där du får ge stöd och service till dina kollegor. Du har också en bra förmåga att se helheter och stimuleras av att analysera olika typer av processer och projekt och att hitta förbättringsområden. Du får gärna ha erfarenhet från idéburen verksamhet men det är inte något krav utan din personlighet och din motivation kommer att vara det viktigaste.


Vi erbjuder en arbetsplats, med stora möjligheter att utvecklas, med placering i Hägersten/Stockholm. Scouterna omfattas av kollektivavtal mellan IDEA och Unionen. Vi eftersträvar mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

 

Låter det som en intressant utmaning? Välkommen med ditt CV och personliga brev snarast via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-13540). Vid frågor kontakta ansvarig konsult på Mercuri Urval, Mats Wärnling på tel 0709-85 63 63.

Om företaget

Scouterna är en internationell, värdebaserad folkrörelse som bygger på ideellt engagemang. Scouterna finns över hela Sverige och i hela världen. Scouternas uppdrag är att ”ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva”. Scouterna har över 70 000 medlemmar i Sverige och fler än 1 100 scoutkårer från norr till söder. Förutom ett 60-tal anställda har man också cirka 250 personer som arbetar ideellt med olika frågor som stöd till den anställda personalen. Årsomsättningen ligger på närmare 150 MSEK. Förutom det svenska huvudkontoret som ligger i Stockholm har man också fyra regionkontor i Malmö, Göteborg, Västerås och Stockholm. Scouterna har också en egen Folkhögskola som bedriver olika typer av utbildningar på olika nivåer. Internationellt finns det cirka 65 miljoner scouter fördelade på alla kontinenter. Den svenska organisationen leds av en generalsekreterare som fungerar som chef för det svenska kansliet.

Scouterna har under de senaste åren haft en god tillströmning av nya medlemmar men ser en stor potential att öka antalet medlemmar genom att bredda medlemsbasen ytterligare. Scouterna driver också många nya projekt som bl a utökad försäljningsverksamhet, uppdragsutbildningar och utveckling av insamlingsfunktionen som alla ställer nya krav på verksamheten när det gäller organisation och effektivitet. Utifrån detta behöver Scouterna tillsätta en helt ny tjänst som Verksamhetscontroller med syfte att stötta både ledningsgrupp och organisation i frågor som rör verksamhetsstöd, verksamhetsutveckling och resursutnyttjande. Läs mer om oss på www.scouterna.se