Divisjonsleder, Strategi og Digitalisering

Vil du være med å ta Eviny Fornybar inn i fremtiden?

Alt starter med en dråpe vann.

Eviny Fornybar er en del av kjernevirksomheten i Eviny og en viktig bidragsyter i vår jakt på null utslipp gjennom fornybar kraftproduksjon. Selskapets kjerneoppgave er å skape merverdi av vannet, og i dag er verdien av fornybar og regulert energi større enn noensinne.

I hundre år har vannkraft vært grunnlaget for konsernets virksomhet og Eviny Fornybar er klare for hundre år til. Drift av kraftverk har alltid krevd avansert teknologi, men fremover ligger det store verdier i mer fleksibilitet i kraftsystemet og tilhørende anvendelse av vannet. Tekniske fagressurser, økonomer og teknologer må sammen bidra til å få opp innovasjonstakten og øke bruken av digitale verktøy for å lykkes med dette samfunnsoppdraget. Til dette trenger selskapet tydelig ledelse, nye og flere perspektiv, ny teknologi, konkrete endringer og en vilje å gjøre en forskjell. Enkelt sagt, men i virkeligheten en kompleks oppgave å løse. 

Vi er inne i en periode hvor digitalisering av vannkraftproduksjonen er kritisk for optimal verdiskapning. 

Nå søker vi en Divisjonsleder for Strategi og Digitalisering, som vil skape et tydelig fremtidsbilde for hele selskapet og samtidig drive et digitalt løft i organisasjonen. Divisjonslederen vil ha en ledergruppe på tre og ha ansvar for til sammen nesten 30 dyktige medarbeidere. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Divisjonslederen vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av selskapets overordnede strategi på tvers av alle divisjoner. Dette innebærer aktiv deltakelse i selskapets ledergruppe, samt helhetlig ledelse av divisjonen med ansvar for budsjettstyring, rapportering og personalforvaltning.

Videre skal divisjonslederen utforme og realisere selskapets digitale strategi, med særlig fokus på nye teknologier som kunstig intelligens. Forvaltning av selskapets forbedrings-, innovasjons- og forsknings- og utviklingsportefølje er også en sentral oppgave.

Divisjonslederen vil være ansvarlig for videreutvikling og drift av IT- og OT-systemer, samt sikre IKT-sikkerheten i selskapet. Effektiv dataflyt, informasjonsstyring og dokumentasjon vil også være en viktig del av ansvarsområdet. Det vil også være svært viktig at vår nye leder har fokus på målrettet utvikling og oppfølging av ansatte i divisjonen.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi søker en Divisjonsleder med høyere relevant utdanning og ledererfaring. Det er en fordel om du har dokumentert erfaring fra å lede digitaliseringsprosesser i fysiske anlegg, og videre kan vise til oppnådd gevinstrealisering under din ledelse. Vi verdsetter solid kommersiell og økonomisk forståelse, og evnen til å omsette tekniske behov og utfordringer til konkrete handlingsplaner.

Vi ønsker en leder som kan være en inspirerende rollemodell og brobygger både internt i divisjonen og på tvers av selskapet og konsernet. Du er en personalleder som setter tydelig retning, engasjerer, og aktivt oppmuntrer medarbeidere til nytenkning, endring, forbedring og utvikling. Du setter ambisiøse mål på egne og lagets vegne, og har mot til å utfordre det etablerte og søker andres perspektiv i jakten på forbedringer.

Vi tilbyr

Eviny Fornybar sitt forretningsområde går rett inn i kjernen på samfunnets mål; å bli mer bærekraftig og senke/fjerne utslipp fra historiske løsninger vi ikke lengre kan vente med å finne nye løsninger for. I Eviny Fornybar får du muligheten til å bidra i jakten på null utslipp. Du får være med å prege fremtiden til selskapets fremtidige vannproduksjon – og det i et av de mest spennende miljøene for teknologi på Vestlandet og i Norge. Du får jobbe med svært kompetente medarbeidere i et solid selskap med sterke fagmiljøer og et godt arbeidsmiljø. Eviny ønsker å utvikle våre ledere til å aktivt kunne drive vår fremgang mot våre strategiske målsetninger. Det gjør vi gjennom tydelige lederprinsipper og kontinuerlig ledertrening for å utvikle oss i nødvendig retning.

Videre kan selskapet tilby deg lønn etter kvalifikasjoner, gode pensjonsordninger, velferdsklubber for både spillentusiaster og sportsinteresserte, Ung35 klubb, hjemmekontorordning og fleksible arbeidstider og sosiale arrangementer.

Vi ser frem til å høre fra deg

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med MU ved Ragnhild Rabbe Sandven tlf. 941 21 369, eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058.  

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 12. august 2024. Alle henvendelser til MU behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Eviny Fornybar logo

Om selskapet

I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet og vannkraften er mer relevant enn noen gang.

Tilgangen på nok fornybar energi er en forutsetning for elektrifisering og omstilling av samfunnet. Her skal Eviny være en pådriver og nå øker vi tempoet. Vi styrker jakten på mer ny fornybar energi, vi bygger pålitelig infrastruktur og vi elektrifiserer Norge. Kort sagt - vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.