Generalsekretær

Kreftforeningen - Oslo


Kreftsaken berører og engasjerer. Alle kjenner noen.

Kreftsaken berører og engasjerer. Alle kjenner noen.

Topplederstilling i en av Norges største bruker- og interesseorganisasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, samfunnsengasjert og målbevisst leder med gode samarbeidsevner og stor gjennomføringskraft. Med din relasjonsskapende og tillitsbaserte lederstil skal du drive aktiv virksomhetsutvikling gjennom å utarbeide og forankre mål, strategier og handlingsplaner. Som generalsekretær i Kreftforeningen må du til enhver tid ha fokus både på vår rolle som samfunnsaktør og at vi er en profesjonell medlemsorganisasjon. Søkere må ha god rolle- og systemforståelse, innsikt i forvaltningen, og forståelse for samspillet mellom forvaltning og politikk.

Vi ønsker oss en trygg, tydelig og synlig leder med god relasjonskompetanse som bygger tillit, har gode kommunikasjonsevner og en motiverende og målrettet lederstil. Vår nye generalsekretær må være utviklings- og endringsorientert og ville bidra til å opprettholde og styrke Kreftforeningens posisjon inn i en ny tid. Samtidig må du ha fokus på gjennomføring og fremdrift. Du skal inspirere og motivere medarbeidere, ta initiativ til ulike prosjekt, og sørge for at prosjektene blir gjennomført. Du må derfor være analytisk, strukturert og målrettet. Vårt store engasjement internasjonalt forutsetter at generalsekretæren har gode engelskkunnskaper.

Den vi søker forstår betydningen av Kreftforeningen og frivillig sektors rolle i forhold til samfunnet for øvrig. Kreftforeningen har behov for en leder med ledererfaring fra komplekse virksomheter. Søkere må ha høyere utdanning, god digital kompetanse og dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger.

Vi tilbyr stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en organisasjon med stort samfunnsansvar og stort potensiale for å få til enda mer for kreftsaken. Vi har et meget godt omdømme, godt arbeidsmiljø, og mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval ved Bjørn M. Godsveen tlf. 975 59 063 / Trond Andersen, tlf. 975 59 021. Søk på stillingen snarest, og senest innen 16. desember 2019. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Om selskapet

Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Kreftforeningen har 116.000 medlemmer, 27.000 frivillige, 190 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken med sitt engasjement.  Arbeidet er i stor grad basert på innsamlede midler, testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler.

For mer informasjon: www.kreftforeningen.no