Leder fylkesveg

Strategisk – Inkluderende - Målrettet

***

  • Plassering

    Stavanger

  • Selskap

    Rogaland fylkeskommune

  • Referansenummer

    NO-03421

www.rogfk.no

Rogaland fylkeskommune  logo

Stillingen

Rogaland fylkeskommune står foran spennende utfordringer som følge av regionreformen. Fra 1.1.2020 skal fylkeskommunen overta ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene som i dag utføres av Statens vegvesen (SAMS vegadministrasjon).

Årlig omsetning (drift og investering) vil utgjøre ca. 1,5 milliarder kr. Det er 2500 km fylkesveg i Rogaland og det vil være 150-200 medarbeidere knyttet til oppgavene som skal utføres. Ansatte i Statens vegvesen vil bli overført til fylkeskommunen

Vi søker nå en samfunnsengasjert leder som vil være med å etablere og utvikle en fylkesvegadministrasjon. Vedkommende vil ha ansvar for å lede arbeidet med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet i Rogaland, innenfor vedtatte rammer, planer og prioriteringer.

Vi ser etter kandidater med solid fagkunnskap, relevant høyere utdanning og dokumentert god ledererfaring. Administrativ og økonomisk kompetanse samt erfaring fra utviklings- og omstillingsarbeid vil vektlegges. Vi ønsker oss en strategisk, dyktig leder med evne til å engasjere og skape gode resultater gjennom andre.

Fylkeskommunen tilbyr utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap og nettverk for faglig og sosial kontakt mellom ledere i Rogaland fylkeskommune.

Stillingen rapporterer pt. til fylkessamferdselssjefen. Det tas forbehold om eventuelle organisatoriske endringer og justeringer som kan skje i det videre organisasjons-utviklingsarbeidet.

Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet. Søkere må kunne vise til gode referanser fra tidligere lederstillinger.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Silje Bolset tlf. 975 59 049 eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 for en uforpliktende samtale. Du kan også kontakte ass. fylkesrådmann Håkon Schwalb tlf. 975 98 326 eller samferdselssjef Gottfried Heinzerling, tlf. 482 07 228.

Søk på stillingen via Jobbnorge ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 17. februar 2019. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver inntil søknadsfristens utløp. Vi gjør oppmerksom på at prosessen gjennomføres i samsvar med offentlighetsloven.

SØK HER.

Om selskapet

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Les mer på http://www.rogfk.no/Om-fylkeskommunen