Kvalitets- og HMS sjef

med nasjonalt ansvar og virkeområde

****

 • Plassering

  Hønefoss, Sandnes, Trondheim, Hjørungavåg

 • Selskap

  Spenncon AS

 • Referansenummer

  NO-03246

www.spenncon.no

Spenncon AS logo

Stillingen

Vi forsterker innsatsen med å videreutvikle våre forbedringsprosesser og det samlede kvalitets- og HMS-arbeidet, og etablerer nå en sentral stilling som Kvalitets- og HMS sjef med ansvar og virkeområde på tvers av våre fire fabrikker i Norge. Stillingen inngår i ledergruppen til vår nasjonale Produksjonsdirektør sammen med fabrikksjefene, og du vil ha personalansvar for Kvalitets- og HMS ledere ved de fire fabrikkene.

 

Vi ser etter kandidater som har 5-10 års arbeidserfaring innen HMS-relaterte fagfelt, og med god kjennskap til norsk HMS regelverk. Vi ser helst at arbeidserfaringen er fra industriell virksomhet, men ikke nødvendigvis fra betong- eller prefab-bransjen. Det er et krav at du har relevant ledererfaring og høyskoleutdanning innen HMS- og kvalitetsledelse, gjerne kombinert med en ingeniørgrad innen konstruksjonsteknikk. Det er også krav til flytende språkferdigheter både på Norsk og Engelsk. 

 

Oppgaver og ansvarsområder:

 • Pleie kontakt med kunder og myndigheter om regulatoriske autorisasjoner og tillatelser, og representere Spenncon i relevante industrielle HMS-organisasjoner og -forum

 • Ledelse av kvalitets- og HMS- arbeidet på tvers av våre fire fabrikker i Norge, og legge til rette for at fabrikksjefene og andre lokale ledere kan utøve sitt ansvar innen HMS og kvalitet på best mulig måte

 • Vedlikeholde det integrerte styringssystemet som ligger til grunn for Spenncon sin ISO9001 og ISO14001 sertifisering, og gjøre løpende vurderinger av behov for utskifting og oppgraderinger

 • Ansvar for planer, prosedyrer og systemer for å sikre at vi oppfyller våre strenge krav til Kvalitet, HMS og påvirkning på Ytre miljø, på tvers av hele verdikjeden

 • Utvikle, implementere og overvåke HMS-tiltak i samsvar med Consolis sine globale HMS-strategier

 • Demonstrere konsekvent HMS-ledelse og håndhevelse av HSEQ-programmene, herunder også utvikle og implementere opplæringsprogrammer for våre lederteam og øvrige ansatte

 • Overvåke det løpende kvalitetsarbeidet i alle ledd av den operative virksomheten, og bidra i dokumentasjon og forbedring av våre produksjonsprosesser

 • Planlegging, ledelse og overoppsyn av HMS- og kvalitetsrevisjoner på tvers av de fire fabrikkene

 • Etablere og vedlikeholde prosedyrer og systemer for avviksbehandling og øvrig forbedringsarbeid, og ta personlig ansvar for å lede undersøkelser av viktige HMS relaterte hendelser   

 • Planlegge og lede opplærings- og treningsaktiviteter innen kvalitets- og HMS området

 • Kvalitets- og HMS sjef forutsettes også å spille en aktiv rolle for å fremme Spenncon sin posisjon og gode fotavtrykk innen bærekraftig industriproduksjon og byggevirksomhet 

   


Spenncon kan tilby:

 • Sentral rolle i en solid bedrift med utviklingsmuligheter og sterk faglig kompetanse

 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industriproduksjon og prosjektgjennomføring

 • Godt arbeidsmiljø, og deltakelse i utviklende tverrfaglig team-arbeid

 • Konkurransedyktige lønnsvilkår

 • Gode pensjons- og forsikringsytelser, inkludert helseforsikring

 • Karrieremuligheter i Consolis konsernet, som har virksomhet i 28 land

   

  For en konfidensiell første dialog om stillingen, ta kontakt med Ottar Skeide hos Mercuri Urval på mobiltelefon 975 59 043. Søk på stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest mulig, helst før 6. Juli 2018.


Om selskapet

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Etter navneendring og oppkjøp er det i dag Consolis SAS som eier Spenncon AS. Consolis er verdens ledende leverandør av prefabrikerte betongelementer. Med over 100 års erfaring og 10 000 ansatte på lokasjoner i 28 land, har Consolis en sterk markedsposisjon og en samlet omsetning på om lag 1,8 milliarder EUR.

 

Spenncon er i dag etablert med 4 fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 1,0 milliarder NOK og har omlag 500 ansatte. De fire fabrikkene er lokalisert i Hønefoss,  Hjørungavåg, Verdal og i Sandnes. Vi har under etablering en ny høyeffektiv fabrikk på industriområdet Skurve lokalisert om lag 20 km sørøst for Sandnes, der all produksjon i Rogaland blir samlokalisert i løpet av 2018. Vi bidrar i hele verdikjeden når moderne bygg skal føres opp, fra løsningsvalg via salg og prosjektutvikling til komplett montasje av råbygget. I tillegg har vi løsninger for både anleggsmarkedet og sviller til jernbanen. Vi ligger i forkant med utvikling av produkter og produksjonsprosesser som gir mindre belastninger på miljøet, og forplikter oss til enhver tid å overholde myndighetenes miljøkrav. Spenncon er sertifisert iht ISO9001 og ISO14001.