Directeur Algemene Ziekenhuizen - Zorgnet-Icuro - Belgium

Link tussen de Vlaamse algemene ziekenhuizen en het brede beleidsveld

Vertegenwoordig en verenig de Vlaamse algemene ziekenhuizen in alle advies- en overlegstructuren en werk mee aan zorg- en organisatieconcepten van de toekomst.

Functiebeschrijving 

 • Je leidt en coördineert de dienstverlening aan en de belangbehartiging van de Vlaamse algemene ziekenhuizen.
 • Je bent lid van het directiecomité. Samen met het directieteam zet je de strategische beleidslijnen van Zorgnet-Icuro uit, met bijzondere aandacht voor de intersectorale/transmurale samenwerking.
 • Je vormt de link tussen de algemene ziekenhuizen en het brede beleidsveld.
 • Je werkt mee aan de inhoudelijke en strategische ontwikkeling van nieuwe zorg- en organisatieconcepten.
 • Je geeft dagelijks leiding aan een team van experten-kenniswerkers.
 • Je vertegenwoordigt de Vlaamse ziekenhuizen in federale en Vlaamse advies- en overlegstructuren.
 • Je onderhoudt de contacten met de partners in het brede veld van gezondheid en welzijn.

Profiel 

 • Je bent universitair geschoold en als directie- of staflid vertrouwd met de werking van een algemeen ziekenhuis waardoor je goed aanvoelt wat er leeft op het terrein.
 • Je hebt een goede kennis van de regelgeving en financiering van de algemene ziekenhuizen, en de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden.
 • Je bent een echte bewegingsfiguur en munt uit in diplomatie, empathie, dialoog en discretie. 
 • Je bent doordrongen van het belang van participatie in besluitvorming en gekenmerkt als een sterke onderhandelaar gefocust op resultaat. 
 • Je bent een people-manager, met goede leidinggevende en communicatieve capaciteiten. 
 • Je bent een echte teamspeler en houdt van uitdagingen.
 • Je bent overtuigd van de bijdrage van humor in een goede teamsfeer.

 Wat heeft Zorgnet-Icuro jou te bieden?

 • Een boeiende voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur en flexibiliteit in de organisatie van je werk.
 • Een dynamisch team van ca. 48 collega’s die samenwerken voor een maatschappelijk relevante en toekomstgerichte sector.
 • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.
 • Zorgnet-Icuro is gevestigd in het centrum van Brussel, en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Interesse? 

Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen. 
Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-06662), neem je contact op met Ann Boffé op ann.boffe@mercuriurval.com. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval, specialisten in Executive Search, Talent Management en Rekrutering & Selectie. Jouw reactie zal 100% confidentieel behandeld worden. 

Over de organisatie

Zorgnet-Icuro vzw (www.zorgneticuro.be) is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro, samen stellen ze bijna 140.000 personeelsleden te werk. Onze zorgvoorzieningen willen kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg bieden.
Zorgnet-Icuro is een netwerk dat een actieve rol speelt in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden.
Als erkende werkgeversfederatie geven we de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn we een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden-voorzieningen in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau.