Directeur facilitair beheer

Arteveldehogeschool - Gent


Directe impact en deel uitmakend van het directieteam

Directe impact en deel uitmakend van het directieteam

Realiseer mee het Gentse onderwijsconcept van de toekomst. Eindverantwoordelijkheid van het facilitair transformatieproces en ontwikkelen van de nieuwe campussen van de Arteveldehogeschool.

Jouw verantwoordelijkheden

In deze rol leid, stuur en optimaliseer je het facilitair transformatieproces dat het pad effent voor het onderwijs van de toekomst. Met name het operationele- & masterplanproces, administratie en facility management. Je bent verantwoordelijk voor het definiëren en de oplevering van een correcte strategie en rapportage:

 • Samen met het directiecomité formuleer je heldere doelen binnen jouw domeinen en stemt deze met alle betrokken stakeholders af. Hierin heb je zowel een strategische, coördinerende als een uitvoerende rol.
 • Je werkt intensief samen met je diensthoofden (+- 4 direct reports) en indirect ben je de leidinggevende van meer dan 100 medewerkers.
 • Je leidt het ambitieuze masterplan infrastructuur in goede banen en realiseert hiermee een basisvoorwaarde voor het onderwijsconcept van de toekomst. Je beheert een gebouwenpark van circa 85.000 m², verspreid over een tiental locaties.
 • Als directeur ben je verantwoordelijk voor een toekomstgericht en geoptimaliseerd gebouwen- en facilitair beheer in overleg met de verschillende stakeholders binnen en buiten de hogeschool.

 • Je hanteert duidelijke KPI’s om de operationele performantie van jouw business unit te monitoren, en neemt concrete acties om deze te optimaliseren. Je draagt hiervoor de volledige P&L-verantwoordelijkheid en je werkt acties uit waar nodig.
 • Je geeft ook leiding aan de dienst overheidsopdrachten en aankopen. Je optimaliseert de werking van de mediatheken binnen de krijtlijnen van de hogeschoolstrategie. Je werkt nauw samen met de dienst IT.
 • Je maakt deel uit van de managementoverlegstructuren en van diverse participatie- en medezeggenschapsorganen. Je bouwt een waardevolle contactportefeuille op die de hogeschool vooruithelpt op infrastructureel vlak en gebruikt hiervoor je goede netwerk capaciteiten.

Welke meerwaarde breng jij mee?

 • Je hebt een master in bedrijfseconomie, burgerlijk ingenieur-, industrieel- of handelsingenieur en/of hebt ervaring opgebouwd binnen een gelijkwaardige functie.
 • Je bent een uitstekende organisator en kan minimum vijf jaar ervaring voorleggen in het opvolgen van werven en aannemingen in grote projecten. Ervaring in facilitair management is een belangrijke troef. Affiniteit met de wetgeving op overheidsopdrachten is zeker een pluspunt evenals de kennis van de hoger onderwijs context
 • Je beschikt over de technische vakterminologie om in gesprek te kunnen gaan met leveranciers, ontwerpers, studiebureaus en aannemers.
 • Je bent in staat een innovatieve visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar werkbare doelstellingen en indicatoren. Je beschikt over de nodige competenties om te werken met een complexe organisatie met verschillende niveaus van overleg en besluitvorming.
 • People management skills heb je in de vingers en je slaagt erin een performante organisatie uit te bouwen en coacht je team daartoe actief.
 • Je relationele bekwaamheden en onderhandelingstalent laten je toe opbouwend en toekomstgericht samen te werken met interne en externe belanghebbenden.
 • Je hebt minstens een eerste ervaring met het aansturen van diverse teams (idealiter technisch).
 •  Je kan je zonder probleem scharen achter de missie van de Arteveldehogeschool.

Wat heeft Arteveldehogeschool je te bieden?

 • Een uitdaging van formaat bij een bekende speler binnen het hoger onderwijs.
 • Een functie met ruimte om een directe bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen van de Arteveldehogeschool. Je kan mee je schouders zetten onder de verdere uitbouw van de beste hogeschool in Vlaanderen. Je komt terecht in een dynamische organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei.
 • Je werkt hoofdzakelijk in de regio Gent.
 • Je krijgt hiervoor een aantrekkelijk salaris dat past binnen de loonschalen van het hoger onderwijs.

Interesse?

Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen.

Voor bijkomende informatie, neem je contact op met Kevin Camps op het nummer 02 715 09 99.  Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval. 

Over de organisatie

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een stimulerende omgeving samenwerken. De studenten en medewerkers ontwikkelen hun talenten tot competenties in een toekomstgerichte en internationaal georiënteerde hogeschool.
De hogeschool leidt professionals op die door creativiteit, innoverend denken en ondernemingszin in staat zijn grenzen te verleggen. Arteveldehogeschool streeft excellentie en duurzaamheid na, en wordt hierin gedragen door haar medewerkers.
Arteveldehogeschool bundelt het grootste aantal experts op één locatie, wat van onschatbare waarde is voor hun studenten en samenleving. Hun impact vertaalt zich op heel wat gebieden, maar hun experts gaan vooral te werk binnen vijf expertisenetwerken: Business en Management, Communiatie, Media en Design, Gezondheid en Zorg, Mens en Samenleving, Onderwijs.