Adjunct-Directeur-Generaal (BXL)

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) - 1040 Brussel


Adjunct voor de Algemene Directie van de 4 campussen

Adjunct voor de Algemene Directie van de 4 campussen

De Iris Ziekenhuizen Zuid, deel van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, zijn op zoek naar een Adjunct-Directeur-Generaal (m/v), om de Algemene Directie te ondersteunen bij de uitdagingen van de sector, waaronder netwerking

Uw missie: strategie, change management, beheer van innoverende projecten

 • U werkt mee aan het definiëren van de ziekenhuisstrategie van de Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) en van het toekomstige netwerk. U ondersteunt de implementatie van deze strategie terwijl u steeds zorgt voor het waarborgen en het ontwikkelen van de missie van het ziekenhuis, en dit ten behoeve van de kwaliteit van de patiëntenzorg en het welzijn van het personeel.
 • U neemt het beheer van de lopende zaken van de Algemene Directie over: u stelt brieven, nota’s en documenten op, en behandelt dossiers die u worden toegewezen. U bereidt de dossiers voor van de Raad van Bestuur, van het Strategisch en Begrotingscomité en van het Directiecomité. U geeft sturing aan deze laatste, u houdt toezicht op de verslagen en volgt de genomen beslissingen op.
 • U bewaakt de methodes en processen van de IZZ en bent verantwoordelijk voor het promoten en inzetten van de gemeenschappelijke processen en tools. In samenwerking met de directie van de Human Resources en onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Directie, werkt u mee aan de ontwikkeling van technieken en hulpmiddelen voor het sturen van veranderingen alsook aan de ontwikkeling van een innovatiemanagementproces.
 • U houdt direct toezicht op de volgende diensten: communicatie, projectmanagement, secretariaat van de algemene directie en vertalingen, preventie en bescherming op het werk, gegevensbescherming en informatiebeveiliging (ongeveer 20 FTE). U zorgt voor de ontwikkeling van uw collega's in een geest van samenwerking om zo actief bij te dragen aan de werking van het ziekenhuis.
 • Tenslotte ondersteunt u de Directies en de Voorzitter van de Raad van Bestuur bij het vertegenwoordigen van de IZZ en dit zowel intern als extern (bij het beleid, overheid, partners, enz.), in het bijzonder met het oog op netwerking, en in overeenstemming met de gekozen strategieën.

Uw troeven: pragmatisme – inspirerend en menselijk leadership

 • U beschikt over een universitair diploma nuttig voor de functie (economie, management, rechten, enz.). Een aanvullend diploma of getuigschrift in management, ziekenhuisbeheer, volksgezondheid is een pluspunt.
 • U heeft minstens 5 jaar ervaring in een directiefunctie binnen een complexe omgeving en van vergelijkbare grootte. U kan aantonen dat u teams kan leiden.
 • U heeft ervaring met het managen van strategische projecten, een kwalificatie in dit domein is een pluspunt en u heeft het vermogen om veranderingen door te voeren.
 • U bent vertrouwd met financiële en budgettaire materie en personeelszaken. U heeft een goede kennis van Office Suite, dashboards en KPI's.
 • U geeft blijk van loyaliteit, discipline, discretie en gereserveerdheid bij de uitoefening van uw functie.
 • U legt gemakkelijk contacten en kan zich aanpassen aan verschillende gesprekspartners en slaagt erin uw netwerk binnen de ziekenhuissector te ontwikkelen bij overheden en andere instanties.
 • In het werkveld wordt u gewaardeerd voor uw charisma, uw menselijke waarden, uw zorgzaam leiderschap, uw gevoel voor humor en uw analytische geest.
 • U beheerst perfect één van beide landstalen (Frans of Nederlands) en heeft een goede kennis van de tweede taal.

Een maatschappelijke en sociale rol

 • De kans om de ontwikkeling van zijn/haar functie te sturen met een reële autonomie voor creativiteit en het nemen van initiatieven.
 • Sleutelrol binnen een openbare instelling, gelegen in de stad, dicht bij haar patiënten.
 • Familiecultuur, ruimdenkendheid en betrokken personeel.
 • Een toegewijde Algemene Directie, leider en drager van change management.
 • Brede en gediversifieerde verantwoordelijkheden met diverse externe contacten.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de uitbouw van het netwerk en om toekomstige partnerships te ontwikkelen.

Interesse?

Klik dan op de knop ‘Solliciteren’ om u kandidaat te stellen. Voor bijkomende informatie (referentienummer BE-05604), neemt u contact op met Florence Moignot, +32 2 715 09 99. Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval.

Over de organisatie

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) (http://www.his-izz.be/), bestaan uit 4 campussen (Joseph Bracops, Molière-Longchamp, Etterbeek-Ixelles en Baron-Lambert) en maken deel uit van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS (deze bestaat uit 5 openbare ziekenhuizen: UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF, Jules Bordet Instituut). Iris wil een netwerk van lokale ziekenhuizen zijn dat een brede waaier aan kwaliteitszorg aan de Brusselse bevolking aanbiedt. Alle IZZ sites zijn ziekenhuizen voor acute zorg, met uitzondering van Baron-Lambert, waar algemene diensten, een polikliniek en een dagchirurgisch centrum zijn gevestigd. IZZ telt 550 bedden en stelt 2.000 mensen te werk. IZZ heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan haar positionering, haar beleid en managementstijl om de instelling voor te bereiden op de grote strategische, architecturale, medische en menselijke uitdagingen van vandaag en morgen.