Organisatieontwikkeling

Mensen, cultuur en structuur samenbrengen om prestaties te optimaliseren. Het juiste organisatiemodel zal de effectiviteit van uw organisatie vergroten. Mercuri Urvals Organisatieontwikkeling geeft u inzicht in de huidige stand van zaken binnen uw organisatie. Op basis hiervan kunnen we optimaliseren en verbeteren.

Samenbrengen van mensen, cultuur en structuur om prestaties te optimaliseren”

Organisatieontwikkeling

Mercuri Urval heeft de schaal en de expertise om uw partner te zijn bij organisatieverandering.  Het kan bv. gaan om om een reorganisatie, het coachen van leiders om in de "nieuwe" volatiele wereld of mensen in staat stellen een FastStart™ te maken in een nieuwe rol.