Outplacement

Connect to new opportunities

Kiihtyvässä muutoksessa parhaan kilpailuedun saavat ne yritykset, jotka pystyvät tarvittaessa sopeuttamaan toimintojaan ja uudelleenorganisoimaan henkilöstöään. Työntekijöiden irtisanomisia vaativa organisaation sopeuttaminen on luultavasti vaikeimpia tehtäviä, joita johtaja uransa varrella kohtaa, sillä organisaation tarpeiden ja yksilöiden tunteiden välisen tasapainon löytäminen ei ole helppoa.

Ammattilaisten avulla prosessi voidaan toteuttaa henkilöstöä kunnioittaen ja arvostavalla tavalla. Mercuri Urvalin Uudelle uralle -ratkaisut tukevat yrityksenne organisaatiomuutosta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjaamme niin työntekijöitä, esimiehiä kuin johtajiakin koko muutosprosessin ajan.

Räätälöityjä neuvoja ja valmennusta, joiden avulla työllistymismahdollisuudet voidaan hyödyntää täysipainoisesti”

Executive Outplacement -palvelumme tarjoaa asiantuntevaa muutosvalmennusta johtajille. Valmennettava saa räätälöityjä neuvoja ja valmennusta, joiden avulla pyritään varmistamaan, avautuvat työllistymismahdollisuudet voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Autamme johtajaa kohdistamaan osaamisensa ja tavoitteensa työmarkkinoiden tarpeisiin.

Sertifioidut valmentajat

Kaikki Mercuri Urvalin valmentajat työskentelevät ICF-standardien mukaisesti. ICF-sertifioidut vastuuvalmentajamme varmistavat, että prosessimme täyttävät korkeimmat kansainväliset laatukriteerit. Mercuri Urvalin valmentajat ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan jatkuvan koulutuksen sekä kehittämisohjelmien avulla.