Prosessi valmennettavan kannalta

Valmistelu – Kartoitus – Toteutus

Mercuri Urvalin räätälöity työnhakuprosessi perustuu henkilökohtaisiin tapaamisiin työntekijän kanssa. Prosessimme joustaa ja mukautuu valmennettavan tilanteeseen, tarpeisiin ja odotuksiin, sillä tiedämme kokemuksesta, että valmennettavat reagoivat uuteen tilanteeseen yksilöllisesti.

Prosessi alkaa valmennettavan ja konsultin henkilökohtaisella tapaamisella. Tapaamisessa keskustellaan yhteistyöstä sekä prosessista ja sen yksityiskohdista. Tässä yhteydessä keskustellaan myös siitä, kuinka paljon valmennettava toivoo tukea työnhakuun, ja sovitaan tapaamisten määrä.

Seuraavassa vaiheessa kartoitetaan valmennettavan tarpeita ja tavoitteita sekä laaditaan työnhakusuunnitelma.

Kartoituksen tukena käytetään samoja menetelmiä kuin soveltuvuusarvioissa eli kyselyitä, työpersoonallisuustestiä ja syvähaastattelua. Näiden avulla selvitetään valmennettavan henkilökohtaisia vahvuuksia, kehittämisalueita, arvoja ja uratavoitteita. Kartoituksen perusteella valmennettava ja konsultti laativat yhdessä selkeän suunnitelman. Suunnitelma sisältää kartoituksen kiinnostavista työntantajista ja valmennettavan omista verkostoista. Lisäksi käydään läpi valmennettavan työnhakuun liittyvät asiakirjat (CV, avoimet hakemukset yms.).