Ilkka Repo

Consultant

Ilkka työskentelee Mercuri Urvalin Helsingin toimistolla. Ennen liittymistään Mercuri Urvalin palvelukseen Ilkka on kerryttänyt yli 20 vuoden kokemuksen julkishallinnon, järjestötyön ja sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan hallitus- ja johtotehtävistä sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Ilkalla on vankka kokemustausta konsernirakenteisten organisaatioiden johtamisesta, vaikuttamistoiminnasta, viestinnästä, taloudesta, julkisesta rahoituksesta ja -hankinnoista sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

Ilkalla on vahva käytännön kokemus eri organisaatioiden muutosjohtamisesta ja fuusioiden sekä uudelleenorganisoinnin toteuttamisesta sekä strategisella, että operatiivisella tasolla.

Ilkka on koulutukseltaan KTM. Ilkan äidinkieli on suomi ja hän puhuu sujuvaa englantia sekä osaa myös ruotsia.