HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Ylva Palvelut Oy - Helsinki


Johtamaan Ylvan hallitustyöskentelyä

Johtamaan Ylvan hallitustyöskentelyä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) hakee puheenjohtajaa Ylvan hallitukselle. Ylvan hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Ylva Palvelut Oy:n hallituksena.

Ylvan hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä HYYn edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Ylvan hallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa.

Ylvan hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, liiketoimintaosaamista ja johtamiskokemusta sekä näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Hakijalta odotetaan myös kokemusta hallitustyöskentelystä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä rakentavaan haastamiseen, vuorovaikutteiseen johtajuuteen ja eteenpäin vievään dialogiin operatiivisen johdon kanssa. Ylvan tavoitteiden saavuttamiseksi hakijalla on oltava näkemystä yritysvastuusta ja Ylvan roolista kaupungissa. Ylvan omistajana toimivat opiskelijat ja siksi hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä yhteistyöhön omistajan kanssa ja ymmärrystä ylioppilaskunnan toiminnasta. Ylvan hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskentelemään suomeksi.

Nyt haettava toimikausi Ylvan hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2022-3/2023. Työskentely on omistajarakenteen vuoksi monitahoista, osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Hallituksen johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely kuukausittain HYYn hallitukselle, joka toimii yhtiökokouksena. Tehtävästä maksetaan palkkio.

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee Ylvan hallituksen puheenjohtajan, ja hakuprosessia konsultoivat Mercuri Urvalin asiantuntijat. Lisätietoja tehtävästä antaa Group Director Sanja Hovilainen 040-7548107. Vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon voi toimittaa osoitteessa www.mercuriurval.fi viitenumerolla FI-16429 viimeistään 31.10.2021.

Yrityksestä

Ylva on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, jonka päätoimialat ovat kiinteistö- ja finanssisijoitukset sekä ravintolatoiminta. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä sijainneilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa. Vuonna 2020 Ylvan liikevaihto oli 22,8 milj.€ ja henkilöstön lukumäärä keskimäärin 107. Lisätietoja Ylvasta www.ylva.fi