Directeur Onderwijsteam

Gearhing - Sneek


Boegbeeld van drie scholen primair Daltononderwijs in Friesland

Boegbeeld van drie scholen primair Daltononderwijs in Friesland

Faciliterend leider en inspirerende sparringpartner. Scholen met hoge mate van zelforganisatie. Beleidsbepalende rol met veel externe contacten.

In deze rol ben je het boegbeeld voor drie Dalton gecertificeerde scholen in Balk, Bolsward en IJlst. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers van het onderwijsteam. Dat betekent dat je zorgt voor de juiste opbrengsten van het onderwijs, professionalisering van medewerkers en een goede samenwerking binnen de scholengroep en het onderwijsteam. Je hebt daarnaast een extern gerichte rol: je onderhoudt contacten met relevante ketenpartners en politieke en ambtelijke vertegenwoordigers binnen de regio. Je treedt namens het CvB op in netwerken en neemt deel aan gemeentelijk overleg. Je bent binnen het directeurenoverleg een stevige sparringpartner en hebt een proactieve rol in het vertalen van visie naar beleid dat voor jouw Daltonscholen het beste werkt. Je bent regisseur op het proces: de inhoud laat je aan je vakkrachten over. Voor je teamleden ben je een zichtbare en warme persoonlijkheid die verantwoordelijkheid en vertrouwen durft te geven, ze als professionals waardeert en faciliteert in hun eigen verdere ontwikkeling.

Gearhing vraagt een enthousiaste directeur die met souplesse de verbinding legt tussen het onderwijsveld, externe partijen, bestuur en de professionals in je scholen. Iemand die verantwoordelijkheden durft los te laten en regisseert op processen, met oprechte aandacht voor mensen en passie voor het primair onderwijs. Een HBO/WO opleiding, kennis van het onderwijsveld en ervaring in het managen van professionals. Je hebt affiniteit met het Daltononderwijs. Als je Fries spreekt, is dat meegenomen; het is echter geen must. 

Gearhing biedt een uitermate zelfstandige en verantwoordelijke rol waarbij je je eigen onderwijsteam een eigen gezicht kunt geven. Drie fijne scholen met gepassioneerde vakkrachten en eigen ondersteuning in bedrijfsvoeringstaken. Je maakt deel uit van een team van directeuren die gezamenlijk beleid maken en stevige sparringpartners zijn op onderwijsinhoud en -innovatie. Je hebt de ruimte om een aantal gemandateerde bestuurstaken uit te voeren en de organisatie daarmee naar buiten te vertegenwoordigen. Een organisatie met een bijzonder DNA, waar autonomie, plezier in je werk en uiteraard ook goed onderwijs voor de kinderen centraal staan.  

Zie jij jezelf als boegbeeld voor Onderwijsteam 6? Solliciteer dan direct via www.mercuriurval.nl. De vacature is te vinden met zoekterm “Gearhing” of met ref.nr. 07028. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Manon van Pelt, Senior Consultant bij Mercuri Urval, via tel. nr. 033-4501400. Zie ook gearhing.nl


De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Een assessment maakt, ook voor interne kandidaten, onderdeel uit van de procedure. 

 
Gearhing logo

About the company

Gearhing is een eigenzinnige onderwijsorganisatie voor het primair onderwijs in Friesland. Eigenzinnig, omdat sinds 2012 ‘de leraar zijn vak terug’ het DNA van de organisatie is geworden. Zelfmanagement van professionals is het sleutelwoord dat niet alleen met woorden maar ook met daden vorm heeft gekregen. Gearhing fuseert met Stichting Odyssee. Deze fusie zal per 1 januari 2022 organisatorisch en juridisch afgerond moeten zijn. Door deze fusie ontstaat een sterke scholengroep met 37 scholen in Friesland, die prachtige kansen biedt voor alle kinderen in de regio.

Gearhing werkt met onderwijsteams; per onderwijsteam is een aantal scholen ondergebracht. De scholen binnen een onderwijsteam hebben veel autonomie. Leerkrachten weten zelf het beste wat goed onderwijs is voor de kinderen en ze hebben veel ruimte om eigen keuzes te maken, eigen prioriteiten te stellen en onderling samen te werken om onderwijs en zorg voor kinderen optimaal in te vullen. De locatiecoördinatoren op de scholen dragen zorg voor de dagelijkse organisatie op de scholen, zodat de directeur ruimte heeft om de gemandateerde bestuurstaken uit te voeren, zich met ontwikkelingen in het onderwijs en de regio bezig te houden en in overleg met de bestuurder de visie en koers te vertalen in meerjarenbeleid. 
  
Onderwijsteam 6 (OT6) bestaat uit drie Daltonscholen (in Balk, Bolsward en IJlst), met ca. 330 leerlingen en ruim 40 medewerkers. Elke school heeft een zeer betrokken en ervaren locatie coördinator die hun rol al een aantal jaren vervullen. Aandacht binnen het onderwijsteam ligt in het herpositioneren van één van de scholen en het borgen van een recente Dalton-certificering bij één van de andere scholen. De uitdaging in het team is het bestendigen en uitbouwen van het DNA van de organisatie en ervoor te zorgen dat de teams kunnen blijven voortbouwen op wat in de afgelopen jaren zorgvuldig is opgezet. De directeur wordt daarin ondersteund door een eigen medewerker bedrijfsvoering en beleidsadviseurs van het servicebureau in Sneek. De huidige directeur van OT6 vertrekt in verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie buiten de organisatie.