DIREKTÖR FÖR UNIVERSITETSSERVICE

Åbo Akademi - Åbo


vid Åbo Akademi

vid Åbo Akademi

Åbo Akademi lediganslår en anställning som direktör för universitetsservice, med anställning från 1.2.2021 eller enligt överenskommelse. Placeringsorten är Åbo men till uppgiften hör att verka aktivt på akademins campus i Åbo och Vasa.

Universitetsservice är en serviceorganisation med uppgift att erbjuda proaktiv och smidig service till hela Åbo Akademi. Universitetsservice ansvarar för administration, förvaltning och verksamhetsstöd inom utbildning- och forskning, ict, personalfrågor, lednings- och fakultetsstöd, fastighetsfrågor samt kommunikation. Respektive enhet leds av en direktör eller enhetschef, och antalet medarbetare inom universitetsservice uppgår till ca 220. Den totala budgeten för universitetsservice uppgår till ca 22 miljoner euro. Universitetsservice verkar på akademins campus i Åbo och i Vasa.

Uppgiftsområde
Direktören ansvarar för verksamheten vid universitetsservice, för dess personal och för dess budget. Direktören leder och utvecklar verksamheten och arbetsmetoderna i samarbete med kollegerna vid de olika enheterna. Verksamheten ska vara tidsenlig, smidig och adekvat och utgå från Åbo Akademis övergripande mål. All verksamhet ska ske i en öppen dialog med slutanvändarna.

Direktören rapporterar till rektor. 

Kompetens
Direktören bör ha dokumenterad ledarskapsförmåga, samarbetsförmåga och erfarenhet, samt ett genuint intresse för forskning och högre utbildning och de frågor som präglar ett universitet. Direktören bör ha ett intresse för ledarskap samt en förmåga att upprätthålla en entusiastisk och proaktiv arbetsmiljö i en expertorganisation.   

Utmärkta kunskaper i svenska krävs av en anställd som fungerar som direktör för en enhet vid Åbo Akademi. Dessutom krävs goda kunskaper i finska och engelska.

Ansökan
Ansökan med löneanspråk riktas till Rektor för Åbo Akademi och ska vara Åbo Akademi tillhanda senast 3.11.2020 kl. 15.00. Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär nedan (www.abo.fi/rekrytering). Till ansökan bifogas ansökningsbrev och CV. 

Vid nyanställning tillämpas prövotid sex månader.

Åbo Akademi samarbetar med rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Sökande accepterar att ansökningshandlingar överlåts till Mercuri Urvals konsult. 

Sökande kan kallas till intervju och lämplighetstest.

Information
Närmare information om uppgifterna ges av Mercuri Urvals konsult Marcus Jensén tfn. 040 5517 741.  

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper. 

About the company

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.