STADSARKITEKT

Raseborgs Stad - Raseborg


Vill du utveckla natursköna och anrika Raseborg?

Vill du utveckla natursköna och anrika Raseborg?

Raseborgs stad söker en Stadsarkitekt. Stadsarkitekten fungerar som avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen inom tekniska sektorn. Till avdelningen tillhör planläggnings-, miljövårds- samt byggnadstillsynsenheten.

Stadsarkitekten fungerar som avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen inom tekniska sektorn. Till avdelningen tillhör planläggnings-, miljövårds- samt byggnadstillsynsenheten. 

Som stadsarkitekt leder du planläggningsverksamheten, dvs ansvarar för planläggningsuppgifterna inom tekniska sektorns stadsplaneringsavdelning. Stadsarkitekten fungerar som föredragande i planläggningsnämnden samt föredrar administrativa ärenden i miljö- och byggnadsnämnden.

Stadsarkitekten hör till tekniska sektorns ledningsgrupp och har en viktig roll i den strategiska och långsiktiga utvecklingen i staden.

Behörighetskrav för tjänsten är arkitekt- eller landskapsarkitektexamen från teknisk högskola eller universitet (högre högskoleexamen). Den sökande skall ha utmärkta kunskaper i det ena respektive goda kunskaper i det andra inhemska språket. I uppgiften som stadsarkitekt krävs erfarenhet av arbetsuppgifter inom markplanering, detalj- och generalplanläggning.

Datakunskaper i Cad-system samt erfarenhet av kommunal förvaltning prioriteras.

Vid tillsättande av tjänsten värdesätts kunnande och erfarenhet av kommunala byggnadstillsyns- samt miljövårdsuppgifter.

Stadsarkitekten bör ha förmåga att se möjligheter i förändringar och utveckling inom sitt ansvarsområde, fungera som en uppmuntrande och inspirerande förman och samarbeta med medarbetare och kunder.

Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete ett godtagbart intyg om sitt hälsotillstånd. Vid besättandet av tjänsten iakttas en prövotid om fyra månader

Förfrågningar kan riktas till:

Konsult Marcus Jensén på Mercuri Urval puh 040 5517741, marcus.jensen@mercuriurval.com.

Tekniska direktören Jan Gröndahl vid Raseborgs stad, tfn 019-289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi.

Ansökning:

Lämna in din ansökan senast 1 september 2020 kl 15.00 via länken till kuntarekry.fi

About the company

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.