Direktør for Engagement og Kommunikation

CARE Danmark - København / Danmark


CARE Danmark

CARE Danmark

-

Synes du klimaudfordringerne er blandt de vigtigste at løse, og kan du engagere andre til at være en del af et større fællesskab og gøre en forskel? Og kan du som leder sætte retning og få følgeskab fra dedikerede medarbejdere, som arbejder med fundraising, engagement og kommunikation?

Hos CARE ønsker vi at gøre en forskel for dem, som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Vi skal være mange, som står sammen, da ingen kan løse opgaven alene. Vores ambition er, at CARE med en klar og tydelig stemme kan blive en aktør helt i front, og at vi får engageret vores omverden i at skabe de gode løsninger og nødvendige forandringer. Opgaven er kompleks og spændende, og det koster selvfølgelig også penge. Derfor søger vi en forretningsvant, markedstænkende, digitalt orienteret og tydelig leder til at stå i spidsen for vores arbejde med fundraising, kommunikation og engagement. 

CARE Danmark har eksisteret siden 1987. I de senere år har vi skærpet vores fokus, og klimaudfordringerne er i dag det altoverskyggende tema for hele organisationen. Afdelingen for Engagement og Kommunikation har til opgave at øge CAREs synlighed og engagere flere og mere. Vi har udviklet nogle af de mest banebrydende løsninger i vores programarbejde – nu mangler vi at få fortalt det til og engageret både borgere og samfund i Danmark, så løsningerne kan komme flest mulige til gavn.

Klar til at gå nye veje og tage ansvar?
Som direktør for Engagement og Kommunikation er det dit ansvar at sikre, at CAREs engagements-, kommunikations- og fundraisingindsats udvikler sig og løfter sig op til et nyt niveau. Fokus er især på den eksterne kommunikation, og du har både strategisk og operationelt ansvar for at udstikke rammerne og sikre resultater, når det gælder CAREs brand, synlighed, medlemmer, støtter, kampagner, events, kommunikation, PR, medier samt indtægter fra private. 

Vi ved godt, at traditionel fundraising kan være op ad bakke, men vi ved også, at klima er et tema, som optager rigtig mange danskere. Vi leder derfor efter dig, som er vant til at tænke nyt, når det handler om at skabe handlingsmuligheder og engagement hos medlemmerne i en medlemsbaseret organisation. Vi har brug for dig, som har erfaring med at arbejde med communities, samtænke kommunikation, engagement og fundraising, og som har konkrete idéer til, hvordan vi får sat dagsordenen og bevæget så mange som muligt – uden at glemme, at vi samtidig skal skabe indtægter.

Dine opgaver vil blandt andet bestå af:

 • På den korte bane at analysere og prioritere indsatserne i vores forretningsplan for 2021 for området kommunikation, engagement og fundraising og sætte gang i implementeringen.
 • Opstille og skabe opbakning til afdelingens mål og indsatser – både i afdelingen og i resten af organisationen.
 • På den lange bane at sikre, at vi har den rigtige strategi på området, og derfor igangsætte nødvendige initiativer som leder frem til en ny eller konsolideret strategi for området.
 • Sikre, at afdelingen ser sig som en enhed, og at medarbejderne understøtter hinanden i at målene nås samlet og hver for sig.
 • Budget-, økonomi- og compliance-opgaver i relation til afdelingens aktiviteter, herunder sikre økonomisk bæredygtighed.
 • Personaleledelse af afdelingens pt. 8 medarbejdere, herunder sikre at afdelingen er i trivsel og udvikler sig positivt.
 • Til stadighed at sikre, at afdelingen har de rette kompetencer til den opgaveportefølje, der skal løses.
 • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med CAREs øvrige afdelinger, herunder international afdeling, som er en tæt samarbejdspartner.
 • Bidrage til CAREs fortsatte udvikling ved at deltage aktivt og konstruktivt i ledergruppen.

Som direktør for Engagement og Kommunikation kommer du til at lede et team bestående af 8 medarbejdere med kompetencer inden for de fire områder: kommunikation, presse, engagement og fundraising. Flere i teamet er relativt nye, andre har været der i længere tid, men fælles for dem alle er, at de glæder sig til at få dig som deres nye chef. Du indgår i CAREs øverste chefgruppe og refererer til CEO Rasmus Stuhr Jakobsen. 

Vi forestiller os, at du
Trives med at arbejde i en international, multikulturel organisation med mange interessenter, og hvor vi er fælles om at ville hjælpe andre. Vi forventer, at du står stærkt på en faglighed af moderne fundraising, marketing, kommunikation og ledelse, og at du kan og vil bruge alle dele til at skabe resultater og udvikle dine medarbejdere.
 
For at lykkes forventer vi, at du 

 • Har min. 8-10 års erfaring med fundraising eller marketing, gerne fra en medlemsbaseret organisation 
 • Min. 5-8 års personaleledelseserfaring 
 • Har dokumenteret erfaring med community tænkning og engagementsskabende aktiviteter 
 • Har dokumenteret erfaring med integrerede indsatser, hvor fx kommunikation, fundraising og engagementsskabende aktiviteter er tænkt sammen fra start
 • Kender mediebilledet og har kampagne- og eventerfaring med borgere og/eller politikere som målgruppe
 • Vant til at styre og overskue økonomi, budget og ressourcer, inkl. ansvaret for både indtægter og udgifter
 • Har arbejdet med strategi både forretnings- og ledelsesmæssigt – og kan implementere
 • Bruger tal, data, teknologi og digitale medier i dit daglige arbejde 
 • Har erfaring med at stå i spidsen for større forandringsledelsesprojekter i en professionel organisatorisk sammenhæng
 • Er vant til at tænke forretningsorienteret og udvikle koncepter og produkter, som kan rulles ud til markedet med økonomisk bæredygtighed
 • Kan begå dig fejlfrit på dansk både mundtligt og skriftligt – og gerne på højt niveau på engelsk 
 • Har en relevant uddannelse, formentlig på akademisk niveau

CARE er en spændende arbejdsplads, hvor vi sætter pris på hinanden og et godt arbejdsmiljø. Det skal du have lyst til at bidrage til, samtidig med at du trives i en organisation, hvor vi er ambitiøse, tænker nyt og arbejder sammen på tværs, fordi vi vil skabe de bedste løsninger. Vi ser derfor gerne, at vores nye direktør for Engagement og Kommunikation: 

 • Tænker klart og kan se sammenhænge på tværs
 • Tager ansvar, sætter retning og skaber ro omkring sig 
 • Har handlekraft og tør træffe (også upopulære) beslutninger
 • Er struktureret, kan prioritere og følger op på, at målene nås 
 • Gerne vil opnå og skabe resultater
 • Skaber konstruktive relationer, og er lyttende og nysgerrig på andre
 • Kommunikerer klart, ærligt og ukompliceret
 • Kan navigere i komplekse miljøer med mange interessenter
 • Har overskud og humor.

Vi tilbyder

 • Et spændende job i en dynamisk og international anerkendt udviklingsorganisation.
 • En stilling med selvstændigt ansvar, hvor du får mulighed for at bruge dine faglige kompetencer med mange samarbejdspartnere og snitflader.
 • Muligheden for at være en del af et ledelsesteam, hvor vi arbejder tæt sammen og bruger hinanden.
 • Et job, hvor din indsats direkte er med til at præge løsningerne og mulighederne for tusindvis af klimaudsatte.

Sådan ansøger du   
Vi samarbejder med Mercuri Urval omkring ansættelsen. Har du spørgsmål til stillingen, er du derfor velkommen til at kontakte konsulent Henriette von Essen-Leise på telefon 2943 5048. Alternativt er det muligt at kontakte CEO Rasmus Stuhr Jakobsen på telefon 2726 8240.

Du søger stillingen ved at uploade din motiverede ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenskarakter) senest den 27. november 2020 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat snarest muligt, og forventet tiltrædelse er den 1. februar 2021.   

Vi afholder samtaler den 4. og 17. december. Mellem første og anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå et testforløb hos Mercuri Urval.

CARE ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen.  


About the company

CARE er Danmarks grønne udviklings- og nødhjælpsorganisation, som verden over støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. Med klimatilpasning, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp er vi til stede både før, under og efter katastrofen. Gennem bæredygtige løsninger med både lokale organisationer og store virksomheder skaber vi sammen en grøn og retfærdig verden for alle.  
CARE Danmark er en del af CARE International, der med sin tilstedeværelse i 93 lande er en af verdens største humanitære organisationer. I 2018 nåede CARE International ud til 68 millioner mennesker.