Koncernchef for Børn og Unge

Skanderborg Kommune - Skanderborg / Danmark


Positiv vækst skal også ledes og styres

Positiv vækst skal også ledes og styres

Der er liv og gang i Skanderborg Kommune. Det vrimler heldigvis med børn og unge i alle kroge og sprækker – og i by og på land.

Skanderborg Kommune har vokseværk, og væksten skyldes ikke mindst en meget stor tilflytning af børnefamilier og dermed stigningen i antallet af børn og unge. Udviklingen, tilflytningen og stigningen i antallet af børn og unge er markant og mærkes i hele kommunen.

Der er et stort fokus og søgelys på børn- og ungeområdet i Skanderborg Kommune. Der er tradition for, at borgere og forældre bliver inviteret ind, inddrages og bidrager. Og nok så væsentligt, har de en mening om udviklingen af kommunen. Således er der også i og omkring børn- og ungeområdet mange aktive stemmer, interesser og perspektiver. I Skanderborg Kommune er stemmerne ambitiøse, forventningsfulde, kritiske og konstruktive – og velartikulerede. 

Børn- og ungeområdet har igennem de seneste år været igennem en rivende udvikling og forandringer. Byrådet har netop sendt forslag til ny struktur på dagtilbud og skoler i høring, herunder også spørgsmålet om skolelukninger. Uanset hvor denne proces ender, vil der også på den korte bane være behov for og ønske om at undersøge forbedringspotentialer via gentænkning og evt. forandringer på børn- og ungeområdet.

Alt sammen sætter det børn- og ungeområdet under et positivt og motiverende pres.

Der en forventning om, at koncernchefen tager teten, udøver synlig ledelse og fortsætter den udvikling, der er i gang på børn- og ungeområdet, men også udfordrer, stiller spørgsmål og er nysgerrig på, hvordan man i fællesskab skaber de bedste muligheder for børn og unge i Skanderborg Kommune.

Fagsekretariatets opgaveportefølje, tilbuddene og faglighederne er forskellige og komplekse. Koncernchefen leder sammen med 6 chefer børn- og ungeområdet og de 35 kontraktholdere, Skanderborgmodellens organisatoriske omdrejningspunkt. Området er allerede meget veldrevet, og det faglige niveau er ligesom børne- og medarbejdertrivslen højt. 

Det er forventningen, at den nye koncernchef sammen med organisationen genbesøger organiseringen, ledelsesstrukturen, opgaveløsningens tilrettelæggelse, etc. Selvom organisationen generelt er meget velfungerende og leverer de ønskede resultater, er det velkomment med et nyt blik på tingene, ikke mindst fra den nye koncernchef. 

Koncernchefen kan se frem til en fantastisk spændende udfordring i et politisk, ledelsesmæssigt og fagligt meget kompetent miljø med en mærkbar tillidsfuld og dialogisk kultur med et enormt ambitionsniveau hele vejen rundt i organisationen og dens omgivelser.

Kravene til koncernchefen er tilsvarende høje. Koncernchefen skal have erfaring og forståelse for at bruge de dynamikker, der opstår samt lede i samspil med politikere, dygtige chefer, kontraktholdere og et velfungerende samarbejds- og løsningsorienteret MED-system. 

Vi leder efter en ny koncernchef, som har et ægte engagement og dedikation på børn- og ungeområdet – og personligt vil være optaget og drevet af at bidrage til, at alle børn og unge i Skanderborg Kommune tilbydes de bedst mulige kommunale rammer og vilkår for et godt, trygt og udviklende børne- og ungeliv. Det er Skanderborg Kommunes mission og passion - det skal også være din.

Se mere om Skanderborg Kommune og børn- og ungeområdet på www.skanderborg.dk og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat.

Ansøgningsfristen udløber den 2. november 2020.

About the company

Se www.skanderborg.dk