Chefkonsulent til Sundhedsinnovation

NordDanmarks EU-kontor - Bruxelles


NordDanmarks EU-kontor i Bruxelles

NordDanmarks EU-kontor i Bruxelles

NordDanmarks EU-kontor (NDEU) har den ekspertise, som nordjyske aktører, der ønsker at anvende EU-midler til udvikling, har brug for.

NDEU vil i de kommende år arbejde for at konsolidere og udvikle sin position som anerkendt samarbejdspartner - både for dem, der kan selv og for dem, der har behov for støtte. 

Der er behov for et stærkt samspil mellem de nordjyske aktører og mellem Nordjylland og Europa. NDEU spiller en central rolle i at få det til at ske. Vores opgave er at hjælpe regionen, kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne med at skabe udvikling og vækst inden for de resultatområder, som både Nordjylland og EU prioriterer og på den måde være med til at realisere både europæiske og nordjyske dagsordener. 

Vores kontor i Bruxelles er helt tæt på de relevante interessenter. Det er herfra, vi netværker, fundraiser og holder os orienterede om de nyeste muligheder for EU-finansiering til gavn for Nordjylland. Kontoret vil, når det er fuldt etableret, have 5 medarbejdere, der arbejder tæt sammen i attraktive lokaler i centrum af Bruxelles.

NDEU’s bestyrelse har besluttet at styrke kontoret i Bruxelles med en chefkonsulent på Sundhedsinnovation, der udover at have konsulent- og fundraisingopgaver også er tiltænkt en faglig ledelsesrolle. Chefkonsulenten skal sikre en professionel interessevaretagelse i EU, der skaber værdi for Nordjyllands aktører og aktiviteter/projekter inden for sundhedsinnovation og -forskning. Du skal blandt andet bidrage til at fastholde og udbygge Nordjyllands/NordDanmarks EU-kontors omdømme som professionel og kompetent samarbejdspartner i EU-projekter og internationale samarbejder generelt.

Chefkonsulenten vil få et særdeles alsidigt job, hvor kerneopgaven på sundhedsområdet suppleres med faglig ledelse og kontakter til interessenter i både Nordjylland og Bruxelles. Du vil få (eller udbygge) et meget stort netværk, der strækker sig fra NDEU’s medlemmer, Nordjyllands virksomheder og offentlige myndigheder til en række fora i EU-regi. Chefkonsulenten vil få betydelige frihedsgrader til at nå sine og kontorets mål – og tilbydes også en lederopgave, der kan løses af en førstegangsleder.

Læs mere om NordDanmarks EU-kontor, stillingen som chefkonsulent og ansættelsesprocessen i det uddybende notat. Du er også velkommen til at rette henvendelse til Mercuri Urval, Thomas Gajhede på telefon +45 2084 1030 eller mail: thomas.gajhede@mercuriurval.com for en fortrolig drøftelse om stillingen. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07535). Ansøgningsfristen udløber den 5. august 2020 kl. 10.00.
 

About the company

NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening med kontorer i Nordjylland og Bruxelles. Medlemmerne tæller de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, UCN, AAU og Sermersooq Kommune. Derudover finansierer EU-Kommissionen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tre større, virksomhedsrettede initiativer.

Vores kerneopgave er at samarbejde med nordjyske aktører om at finde en genvej til EU-midler. Vores mål er at understøtte aktiviteter, der bidrager til en øget internationalisering, vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland. Vi medvirker til, at kommuner, virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner får en større viden om mulighederne i EU-systemet og inspiration til, hvilke udviklingstiltag, der potentielt kan være EU-projekter.