CFO

Østjylland


B2B - Transformation – Forandringsledelse - Kædedrift

B2B - Transformation – Forandringsledelse - Kædedrift

Er du en dynamisk og kompetent CFO med et IT-kendskab over gennemsnittet? Hvis ja, så har du her en fantastisk mulighed for at skabe resultater.

Med reference til den danske CEO og som medlem af managementgruppen og leder af 12 medarbejdere i Finans og IT får du det overordnede ansvar for den samlede økonomifunktion, herunder bogholderi, rapportering, budgettering, legal, IT og support til den øvrige organisation. Du bliver medansvarlig for at sikre opfyldelse af virksomhedens økonomiske mål gennem fokusering på og overvågning af de økonomiske og finansielle aspekter af virksomhedens strategiske og driftsmæssige beslutninger. Ligeledes bliver det dit ansvar at sikre, at virksomheden efterlever gældende interne og eksterne regler i regnskabs-, skatte- og finansielle sammenhænge.

Du får, sammen med den øvrige ledergruppe, også stor indflydelse på næste skridt i en transformationsproces  i det danske datterselskab i en stor og velrenommeret international koncern, strategisk, taktisk og ikke mindst operationelt ude i afdelingerne. Udover den mere teoretiske del af opgaven kalder jobbet samtidig på en arbejdsom, resultatorienteret og empatisk people manager, som formår at motivere, drive og udvikle specialister i henhold til den nye strategi.

Dine primære ansvars- og arbejdsområder vil herudover være følgende:

• Efterlevelse af regler og procedurer fastlagt af hovedkontoret .

• Månedlig rapportering til og opfølgning med hovedkontoret og sammen med direktøren.

• Udarbejdelse og formidling af interne rapporteringer, måneds- og årsregnskaber og nøgletal samt lovpligtige indberetninger.

• Opfølgning på KPI’er – såvel egne som organisationens.

• Fastholde og udvikle virksomhedens evne til at reagere hurtigt på resultaterne.

• Udarbejde opfølgningsværktøjer i samarbejde med øvrige funktionsansvarlige, samt udvikle relevante økonomiske analyser og rapporter til understøttelse heraf.

• Deltagelse i netværksmøder i udlandet med CFO kolleger fra andre lande.

• Medvirke til gennemførelse af tværorganisatoriske optimeringer.

• Varetage og koordinere den årlige budgetproces i samarbejde med direktøren og udenlandske interessenter.

• Bidrage til standardisering af processer og tjenester.

• Forestå gennemførelsen af intern kontrol og sikre kvaliteten i de økonomiske processer.

• Kreditvurdering af firmaets kunder samt risikostyring.

• Sikre anvendelse af koncernens interne informationssystem, blandt andet i forbindelse med gennemførelse af projekter og datasikkerhed.

Du bliver direktørens højre hånd i selskabets økonomiske anliggender. Du bliver ansvarlig for ledelse af økonomiafdeling som består af 9 medarbejdere, heraf en koordinator og en regnskabschef, som varetager den daglige drift af afdelingen.

Kvalifikationer

Den rette kandidat har muligvis en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau og en solid erfaring med opgaverne, som naturligt hører til jobbet som CFO med udenlandsk HQ, gerne fra kæde- eller grossistvirksomhed.

Du har sikkert praktisk erfaring med deltagelse i strategiudvikling og –implementering i en større koncern, hvor du ikke alene skal være i stand til at forsvare dine ideer overfor den danske og internationale ledelse,  du har samtidigt evnerne, lysten og viljen til realisere dine ideer helt operationelt i en dynamisk og konkurrencepræget virkelighed. Erfaring med at arbejde i en organisation med matrix-struktur er absolut også en fordel.

Som person er du yderst arbejdsom, begavet, inspirerende, motiverende, resultatorienteret og kan nærmest slet ikke lade være med aktivt at deltage i resultatudviklingen, dels sammen med dine medarbejdere i regnskab og IT, dels hos HQ. Du kombinerer altså teori og praksis på en gang, uden at du skal lave om på dig selv. Du føler dig ikke for fin til noget, men er heller ikke bange for at markere dine synspunkter på alle organisatoriske niveauer. Du behersker naturligvis dansk og engelsk på højt niveau i både skrift og tale.

Vi ser frem til at høre fra dig

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV. Referencenummer: DK-07115.

Har du spørgsmål til jobbet, dog ikke om hvem og hvor, kan du kontakte Søren Johansen på tlf. 4092 4994.

Vores klient bliver ikke bekendt med din henvendelse uden din forudgående accept.

About the company

Vores klient er det danske datterselskab, centralt beliggende i Østjylland, i en stor, kendt og velrenommeret udenlandsk koncern med stor viden, erfaring og pondus, et brand de fleste kender.