Direktør

Forbrugerrådet Tænk - København / Danmark


Forbrugerrådet Tænk søger direktør

Forbrugerrådet Tænk søger direktør

Direktør til en af Danmarks mest indflydelsesrige medlems- og interesseorganisationer

Forbrugerrådet Tænk er Danmarks uvildige og uafhængige forbrugerpolitiske organisation, som arbejder for at alle forbrugere har handlekraft og de bedst mulige rammer til at kunne træffe trygge valg. Med 84.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer, der repræsenterer over 1,5 million danskere, bruger Forbrugerrådet Tænk sin brede opbakning og repræsentation i mere end 300 råd, nævn og udvalg, til at fremme danske forbrugeres interesser og rettigheder; både politisk, med omfattende produkt- og servicetest, gennem rådgivning, information, presse, kampagner, projektindsatser, medlemsinvolvering og deltagelse i internationalt samarbejde.

Forbrugerrådet Tænk finansierer sit arbejde gennem medlemsbidrag, finanslovsbevillinger og midler fra private fonde mv. Den strategiske ramme for arbejdet er udmøntet i seks prioriterede emneområder, 30 mærkesager og 3 strategiske målsætninger. Høje ambitioner på forbrugernes vegne, den brede portefølje og stærk konkurrence fra andre aktører, kræver daglig styring og prioritering, samtidig med at organisationen skal udvikle sin agilitet og finde nye indtægtsgenererende aktiviteter.

Derfor søger Forbrugerrådet Tænk en ny direktør, som i tæt samspil og samarbejde med rådets formand og sekretariat kan sikre, at de ambitiøse mål nås, samtidig med at medlemsorganisationen videreudvikles og fremtidssikres.

Om jobbet
Som Forbrugerrådet Tænks direktør er du ansvarlig for at sikre, at organisationens politiske niveau kan udfylde sin rolle, og at sekretariatet bliver ledt, så det dagligt – og på tværs af både afdelinger og indsatser – kan levere en kvalificeret og målrettet indsats, og er i trivsel og udvikling. Det betyder, at direktøren bl.a. har til opgave at:

 • Understøtte og samarbejde med Forbrugerrådet Tænks politiske niveau; dvs. en fuldtidsarbejdende formand, den øvrige bestyrelse samt rådsforsamling
 • Lede sekretariatets afdelingschefer
 • Lede, styre og prioritere sekretariatets ressourcer
 • Udvikle organisationen, så den datadrevent og dokumenteret kan følge med tiden og vedvarende forekommer relevant og vedkommende for sine interessenter
 • Fastholde organisationens stærke politiske indflydelse som forbrugerens stemme
 • Sikre en fortsat positiv medlemsudvikling og sikre en stærk position i markedet
 • Sikre at organisationens økonomi udvikler sig positivt; bl.a. via nye forretningskoncepter og struktureret fundraising.

Faglige erfaringer og kompetencer
For at direktøren kan lykkes, lægger vi bl.a. vægt på følgende faglige kvalifikationer og kompetencer:

 • Erfaring med at samarbejde med en fuldtidsarbejdende formand eller lignende – gerne i en politisk ledet organisation
 • Ledelseserfaring på direktionsniveau og ledelse gennem ledere
 • Erfaring med organisations-, ressource- og økonomistyring og prioritering
 • Erfaring med strategiudvikling og med at omsætte strategi strukturelt, organisatorisk, i handlingsplaner og i konkrete resultater
 • Indgående kendskab til, hvordan det politiske system og civilsamfundet fungerer
 • Erfaring med at lede kommerciel forretningsudvikling og indtægtsskabende aktiviteter
 • Erfaring med ledelse af en organisation, der arbejder i partnerskaber med bl.a. fonde og andre interessenter
 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund.

Personlige kompetencer og egenskaber

 • Høj analytisk kapacitet med stor spændvidde: Ser sammenhænge og kan håndtere kompleksitet, deltaljer såvel som helheder
 • Politisk tæft, procesforståelse, god empati    
 • Høj arbejdsevne, velorganiseret og god til at prioritere
 • Fleksibel og samarbejdende: Åben for andres input og idéer
 • Grundig, eksekverende og resultatorienteret: Sikrer fremdrift og følger op så målene indfries
 • Tillidsfuld, ærlig og med humor og integritet
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Kan engagere sig i forbrugersagen og kan engagere andre.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende ledelsesopgave med mulighederne for at løfte vigtige samfundsmæssige opgaver i en af Danmarks mest indflydelsesrige medlemsbaserede interesseorganisationer. Ledelse af et sekretariat med ca. 120 dygtige og dybt engagerede medarbejdere. Læs mere om Forbrugerrådet Tænk på www.taenk.dk.

Ansøgning og proces
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulent fra Mercuri Urval, Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller via e-mail: henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com eller hos partner Christian Kofoed-Enevoldsen på tlf. 2030 4560 eller via e- mail: christian.enevoldsen@mercuriurval.com.

Ansøgning og CV uploades senest den 21. november 2019 kl. 10:00 www.mercuriurval.dk  (referencenummer DK-06940). Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Der afholdes samtaler den 28. november og 16. december. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

About the company

www.taenk.dk