Financieel – Economisch Stafmedewerker (RIZIV)

Zorgnet-Icuro - 1000 Brussel


Met impact op zorgsector in de toekomst.

Met impact op zorgsector in de toekomst.

Verantwoordelijkheid over brede financiële projecten, RIZIV begroting en regelgeving binnen de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, gezondheidszorg enz…

Jouw verantwoordelijkheden

In deze rol begeleid je de financiële & operationele processen en projecten voor zowel de 775 erkende organisaties (o.a algemene ziekenhuizen) rond de gezondheidszorg als de Vlaamse en federale overheid:

 • Je formuleert heldere doelen binnen de domeinen RIZIV, geneesmiddelbeleid, revalidatie en stemt deze nauwkeurig af met alle betrokken stakeholders. Samen met de leden breng je thema’s en standpunten onder de aandacht van politici, beleidsmakers en media. Dit o.a door publicaties, informatienota’s en mailings.
 •  Je volgt de brede ontwikkeling in de gezondheidszorg, in het bijzonder wat de aspecten van de financiering betreft.
 •  Je maakt macro-economische analyses en beleidsvoorbereidende dossiers van algemeen maatschappelijk belang, bv. vergrijzing, betaalbaarheid van de zorg, commercialisering enz.
 •  Je informeert de leden en beantwoordt hun vragen, voornamelijk wat betreft alle aspecten inzake financiering zoals bijvoorbeeld RIZIV begroting. Je begeleidt de leden omtrent facturatie, begrotingsdoelstellingen & budget.
 •  Jouw gesprekpartners zijn zowel de verzekeringsinstellingen, mutualiteiten, Vlaamse en Federale overheid als artsensyndicaten.
 •  Je vertegenwoordigt Zorgnet-Icuro in de verschillende adviesorganen en speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ervaring en ideeën..

Welke meerwaarde breng jij mee?

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de sector van de gezondheidszorg en/of ervaring met macro-economische analyses.
 • Je bent geboeid door het gezondheidszorgbeleid in een brede maatschappelijke context. Je houdt van studiewerk en actief netwerkwerken.
 • Je kan een dossier uitschrijven en structureren, heldere presentaties geven en complexe boodschappen en ideeën op een eenvoudige manier overbrengen.
 • Je kan “out-of-the-box” en sector overschrijdend denken; je staat open voor nieuwe inzichten en methodieken.
 • Je legt vlot contacten leggen en kan goed samenwerken.

Wat heeft Zorgnet - Icuro je te bieden?

 • Multi-disciplinaire hoogstaande contacten binnen de healthcare sector.
 • Een dynamisch team van ca. 45 medewerkers organisatie op mensenmaat waar je geen nummer bent.
 • De kans om in teamverband creatief mee te denken over de organisatie van onze Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg.
 • Je fungeert als vertrouwenspersoon van de belangrijkste zorgorganisaties en publieke instellingen.
 • Vrijheid, directe impact, collegialiteit en vertrouwen van het management.
 • Flexibiliteit in de organisatie van je werk en veel terreinwerk.
 • Zorgnet-Icuro is gevestigd in het centrum van Brussel, en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (Metro Kunst-Wet, Centraal Station op wandelafstand).
 • Een aantrekkelijk en competitief salarispakket met uitgebreide extralegale voordelen.

Interesse?

Klik dan op ‘Solliciteren’ om je kandidaat te stellen.

Voor bijkomende informatie, neem je contact op met Kevin Camps op het nummer 02 715 09 99.  Deze selectie verloopt exclusief via Mercuri Urval. 

About the company

Zorgnet-Icuro is een koepel – en ledenorganisatie die meer dan 775 voorzieningen verenigt in de gezondheidszorg (algemene ziekenhuizen, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg); samen stellen ze ongeveer 130.000 personeelsleden tewerk. Ze bieden gespecialiseerde informatie, dienstverlening en vorming. Daarnaast verdedigen ze de belangen van hun leden bij de beleidsmakers, in de media en bij de publieke opinie.
Zorgnet-Icuro ontwikkelen visies over de manier waarop ze de gezondheidszorg willen organiseren en over hoe ze in de toekomst de bevolking op een duurzame manier goed zorg kunnen aanbieden. Als erkende werkgeversfederatie geven ze de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid.