Mercuri Urval i den offentlige sektor

I over 30 år har vi arbejdet med og for den offentlige sektor i Danmark. Derved har vi opnået stor viden om og unikke erfaringer med ledelse i den offentlige sektor, og vi har klare holdninger til god ledelse - også i den offentlige sektor.

Vi er et stærkt team på 25 medarbejdere, heraf 20 konsulenter, som dedikerer vores indsats udelukkende til at samarbejde med og levere HR-konsulentydelser til alle dele af den offentlige sektor.

Vi har alle typisk selv haft ansættelse i den offentlige sektor, hvorfor vi som konsulenter har den nødvendige indsigt i de særlige ledelsesvilkår, formalia og kulturer, der kendetegner politisk ledede organisationer. Vi gennemgår løbende en grundig intern videreuddannelse i anvendelsen af vores ISO-certificerede procedurer, metoder og værktøjer.

Tilsammen kan vi tilbyde alsidige og unikke erfaringer og kompetencer, som vi har opbygget gennem de mange års samarbejde med et meget stort antal kunder og samarbejdspartnere i alle dele af den offentlige sektor.

Vores vision

Vi ønsker at bidrage til udviklingen af en endnu mere effektivt ledet offentlig sektor. Vi ved, at god effektiv ledelse skaber øget værdi og kvalitet for samfundet, borgerne og virksomhederne samt en højere trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne.

Vi ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner, når den offentlige sektor skal ansætte de bedste ledere og udvikle endnu bedre ledelse – og vi arbejder hårdt for det hver dag.

På den måde ønsker vi at være med til at sætte dagsordenen for god ledelse i den offentlige sektor i Danmark.

Vores værdier

  • Mennesker betyder alt
    Det er mennesker, der gør en forskel - også i den offentlige sektor. Det betyder, at udvikling, resultatskabelse, kvalitet, effektivitet og trivsel i den offentlige sektor altid skal tage udgangspunkt i mennesker. Vi arbejder for og med mennesker ud fra et synligt arbejdsgrundlag og efter en høj etisk standard. Vi har udarbejdet et sæt etiske regler, der er normsættende for alle vores medarbejdere.
  • Det unikke værdsættes
    Vi skræddersyr altid vores rådgivning og ydelser til konteksten; den konkrete organisation og opgave. Det indgår altid i vores succeskriterier, at vores bidrag opleves at skabe den højeste grad af nytteværdi. Det evaluerer vi vores kunderelationer - og os selv - på hver dag.
  • Vi er professionelle
    Det er afgørende, at enhver opgaveløsning sker i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med kunden. Det sikrer gode processer, ejerskab og implementeringsstyrke til løsningerne. Det betyder også, at vi anlægger kundeperspektiv og vurderer opgavens karakter, når vi sammensætter vores opgaveteam. Vi tager opgaver, hvor vi har de nødvendige kompetencer og den rette erfaring - og siger nej tak, når vi ikke har det.