Sekretariatschef til Ungdomsskoleforeningen

Drives du af at gøre en forskel i unge menneskers liv, og kan du arbejde med udvikling samtidig med, at du er en erfaren driftsleder?

Du har her muligheden for en attraktiv stilling, hvor du vil få en væsentlig og central rolle i at udvikle og støtte de kommunale ungdomsskoler.

Din opgave vil være at markere ungdomsskoleforeningen på den uddannelsespolitiske scene. Her er der varslet store ændringer med bl.a. nyt folkeskoleudspil, ny ungdomsuddannelse samt indsatser igangsat på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger. Du vil blive leder for foreningens 11 ansatte bestående af økonomifunktion, kommunikationsansvarlig, programleder, administrative funktioner m.m.

For at blive succesfuld i din rolle skal du

 • Sikre en fælles og tydelig retning for Ungdomsskoleforeningen i tæt samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne.
 • Lede og være rollemodel og inspiration for medarbejderne. Medarbejderne arbejder selvstændigt på projekter, men sekretariatschefen har et særligt ansvar for at facilitere det tværgående samarbejde i sekretariatet.
 • Skabe relationer og bruge dit netværk til fordel for Ungdomsskoleforeningens initiativer og politiske interesser.

Om dig
Vi forventer, at du motiveres af at arbejde for at styrke og udvikle ungdomsskolerne i Danmark, så de fortsat kan levere kvalitetstilbud til unge. Du skal både interessere dig for den daglige drift i sekretariatet og samtidig kunne agere i rollen som ambassadør over for Ungdomsskoleforeningens eksterne samarbejdspartnere. Derudover forestiller vi os, at du besidder følgende kompetencer:

 • Relevant ungdoms- og uddannelsespolitisk viden/indsigt på nationalt og lokalt niveau.
 • Lederkompetencer til at sikre, at foreningens ansatte kan udføre deres arbejde nu og i fremtiden og kan vokse med opgaven.
 • Viden om og interesse for, hvad der sker på ungdomsskoleområdet.
 • Gerne konkret erfaring med at arbejde med unge mennesker.
 • Erfaren netværker. Det er en fordel at have samarbejdet med kommuner, ministerier og interesseorganisationer.
 • Har arbejdet med at udvikle og implementere strategier i en organisation.
 • Har dokumenteret erfaring med at samle og motivere kolleger/medarbejdere.
 • Evnen til, og erfaring med, at arbejde projektorienteret.
 • Erfaring med at samarbejde med en bestyrelse.
 • Erfaring med ledelse.
 • Empatisk og tillidsfuld med forståelse for andre mennesker.
 • Handlekraftig og ordentlig.
 • God til at se nye muligheder og skabe positive resultater.

Du har en relevant videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Vi forventer, at du har erfaring med at lede forandringer og mere driftsbetonede opgaver.

Arbejdssted vil være på kontoret i Odense, men det forventes, at du er mobil og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer – også uden for normal arbejdstid. Stillingen indebærer et antal rejsedage.

Vi tilbyder en attraktiv og spændende stilling som personaleleder og foreningens ansigt udadtil, hvor du bliver frontløber, og der er stor mulighed for din personlige og faglige udvikling.

Sekretariatschef for en forening, der gør en forskel

Ungdomsskoleforeningen arbejder for at styrke og udvikle ungdomsskolerne i Danmark, så de fortsat kan levere kvalitetstilbud til unge. Der er frivilligt medlemskab af Ungdomsskoleforeningen, og pt. er samtlige kommunale ungdomsskoler medlem.

Ungdomsskolelovgivningen leverer meget frie rammer og fleksible muligheder for ungdomsskolerne. Dette smitter af på foreningens arbejde, hvor der er gode muligheder for at søge forskelligartede samarbejder og projekter. Vi tilbyder en attraktiv og udviklende stilling, hvor du kan være retningsgivende og bidrage til at skabe rammerne for de ydelser, Ungdomsskoleforeningen tilbyder deres medlemmer.

Om Ungdomsskoleforeningen

I sammenspil med medlemsskolerne udvikler Ungdomsskoleforeningen projekter, der ikke konkurrerer med skolernes lokale udviklingsprojekter, men i stedet udvikler og bygger videre på dem. Når der er mulighed for at deltage i et relevant projekt, er det foreningens ansvar at etablere de nødvendige samarbejder og opnå finansiering hertil.

Vi er en forening, der udnytter chancen for at gribe nye initiativer, når muligheder og behov opstår for det. Foreningens medarbejdere er sammensat af et dedikeret team af veluddannede og erfarne medarbejdere, der arbejder selvstændigt med frihed under ansvar. Hele holdet brænder for at bidrage til den forskel, ungdomsskolerne kan gøre i unges liv.

Du kan læse mere om stillingen i den uddybende stillingsprofil - og mere om Ungdomsskoleforeningen på vores hjemmeside: Om foreningen for ungdomsskoler | Ungdomsskoleforeningen

Løn forhandles med udgangspunkt i 700.000 kr. årligt ekskl. pension på 17.3%.

Ansøgningsfrist

Hvis det lyder som noget for dig, så upload din ansøgning og CV senest den 19. august 2024 kl. 9.00.

Første samtaler vil være den 26. august og tiltrædelse forventet den 1. november.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Jesper Lund konfidentielt på +45 4045 3435 eller konstitueret formand Mikkel Villadsen på +45 2440 8744.

Om virksomheden

Læs mere om Ungdomsskoleforeningen