Administrerende direktør

-

Fjernvarme Fyn søger en samarbejdende og visionær administrerende direktør, der kan skabe fremtidens klimaneutrale, robuste og konkurrencedygtige fjernvarme på basis af en sikker og velkonsolideret drift.

Hvis du allerede har dokumenteret, at du kan sætte retning og  skabe resultater gennem dine ledere og medarbejdere i en kompleks kontekst, hvor kommercielle, miljømæssige, tekniske og politiske logikker og interesser mødes, kan du være gjort af det stof, vores nye direktør skal have.

Fjernvarme Fyn er en veldrevet virksomhed, der præsterer godt på alle relevante driftsparametre; varmepris, bidrag til grøn omstilling, økonomi, trivsel m.v. – kort sagt en sund virksomhed, der på en platform af sikker, effektiv og kompetent drift har overskud i form af flere slags ressourcer til at fokusere på fremtiden.

Der er således tale om en attraktiv direktøropgave, der lægger til og udvikler en allerede velfungerende virksomhed. Der er vilje og opbakning blandt kompetente medarbejdere, ledere, bestyrelse, ejere og kunder til at videreudvikle virksomheden, der allerede er i front inden for nye og omkostningseffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Fjernvarme Fyns bestyrelse har netop vedtaget hovedlinjerne i en strategi, der sætter retning for virksomheden i de kommende år. De strategiske fokusområder har overskrifterne ”Konkurrencedygtig”, ”Branding” og ”Klima”, og har defineret 14 konkrete indsatser herunder. Den kommende direktør får en væsentlig strategisk ledelsesopgave både ift. at sikre implementering af strategien og at videreudvikle og tilpasse strategien i takt med, at nye muligheder og situationer opstår – alt sammen med skarpt blik på, at kerneforretningen fortsat er økonomisk sund, sikker og effektiv. Du skal være det fremmeste eksempel på en professionel ledelseskultur, hvor åbenhed, tillid og dialog er nøgleord.

Der er tale om et job med mange bundlinjer, hvor flere baggrunde kan være relevante. Der efterspørges ikke nødvendigvis en direktør, der forsyningsteknisk ”ved alt”, men som kender forsyningsuniverset nok til at kunne stille de skarpe spørgsmål og kunne agere klogt på baggrund af den viden, Fjernvarme Fyns medarbejdere leverer. Dog vil Fjernvarme Fyn lægge vægt på en bred erfaring, der optimalt indeholder:

 • Relevant grundlæggende uddannelse, gerne suppleret med ledelsesuddannelse.
 • Kendskab til stærkt reguleret forretningsområde.
 • Ledelses- og budgetansvar på direktionsniveau.
 • Erfaring med kommercielle aktiviteter.
 • Erfaring fra samarbejde med politiske beslutningstagere/fora.
 • Gerne erfaring med bestyrelsesbetjening.

Samtidig forventes, at den kommende direktør allerede har demonstreret at kunne:

 • Skabe konstruktive og værdiskabende relationer til interessenter.
 • Skabe og vedligeholde høj medarbejdertrivsel.
 • Sikre solid økonomistyring.
 • Skabt kommercielle resultater.
 • Udvikle og motivere en ansvarstagende chefgruppe.
 • Skabe resultater i en kompleks arena med forretningsmæssige, miljømæssige og politiske interesser og hensyn.

Den ideelle direktørkandidat forventes først og fremmest at være karakteriseret ved et værdisæt, der matcher Fjernvarme Fyns værdier: Ansvarlighed, loyalitet, professionalisme og engagement. Mere nuanceret og specificeret efterspørges en adfærd karakteriseret ved følgende:

 • Politisk tæft og kan agere konstruktivt i en politisk arena og i en løbende kommunikation med omverdenen.
 • Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret, visionært, strategisk og taktisk.
 • Er socialt begavet og en teamplayer; empatisk, kommunikationskompetent og udadvendt med samarbejdsevner i alle kontekster.
 • Kan navigere i en stærkt reguleret forsyningsbranche – kunne identificere og udnytte mulighederne, men også tydeligt belyse, hvad der ikke er i overens­stemmelse med lov og regler.
 • Er eksekveringsstærk, handlekraftig og i besiddelse af en naturlig autoritet; en markant, robust og selvtillidsfuld person.
 • Er resultatorienteret med respekt for processen, har et stærkt drive og evner at motivere og samle sine omgivelser til ambitiøse resultater og samarbejder.
 • Evner at forhandle komplekse kontrakter og er i stand til at udvikle forretnings­muligheder, der matcher fremtidige behov.
 • En kompetent kommunikator i alle retninger. En synlig personaleleder, der kan skabe relationer, motivere og inspirere sine medarbejdere ved at anerkende konkrete resultater, og give konstruktiv feed­back, både når det går over og under forventning.
 • At være mere orienteret mod leadership end management – blandt andet ved anvendelse af værdibaseret ledelse, målstyring og uddelegering som en naturlig del af både sin egen ledelsesstil,og i den ledelsesstil, direktøren fremmer i resten af organisationen.

Hvis du vil vide mere

Du finder yderligere oplysninger om Fjernvarme Fyn, jobbet og rekrutteringsprocessen i det uddybende notat

Du kan også se og høre mere om stillingen og Fjernvarme Fyn i nedenstående video

 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på 4045 3435, jesper.lund@mercuriurval.com eller Thomas Gajhede på 2084 1030, thomas.gajhede@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Fjernvarme Fyn vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Endvidere kan bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen kontaktes på 2061 4024.

Stillingen søges hos Mercuri Urval via søgefeltet øverst på siden her (referencenr. DK-09916).

Ansøgningsfristen udløber den 2. oktober 2023 kl. 9.00.

Om virksomheden

Fjernvarme Fyn er Danmarks 3. største fjernvarmeselskab. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har mere end 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Vi dækker cirka 97 % af varmebehovet i Odense og omegn svarende til mere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner. Fjernvarme Fyn ejes af Odense Kommune (97 % ejerandel) og Nordfyns Kommune (3 % ejerandel).

Vi leverer sikker, billig og miljøvenlig fjernvarme. Og vi vil skabe fremtidens klimaneutrale, robuste og konkurrencedygtige fjernvarme. Dét er derfor, vi er her.