CHEF FOR HR OG MARKETING

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SØGER NY CHEF FOR HR OG MARKETING

Er du en skarp HR-profil, der også interesserer sig for god kommunikation og marketing? Og er du draget af at arbejde i et dynamisk miljø med unge mennesker og idealistiske undervisere? Så er du måske vores nye Chef for HR og Marketing.

Syddansk Erhvervsskole er en veldrevet erhvervsskole med adresser i tre byer. Skolen har et skarpt fokus på at skabe uddannelsestilbud, som modsvarer efterspørgslen på arbejdsmarkedet, og er derfor i konstant udvikling i relation til at skabe tidssvarende uddannelser, som modsvarer arbejdsmarkedets efterspørgsel. Skolen har i forlængelse heraf en ambition om at gå forrest ift. at kommunikere de gode historier om erhvervsuddannelserne og dermed tiltrække flere elever.

Syddansk Erhvervsskole skal ikke blot være et godt sted for eleverne. Skolen lægger ligeledes stor vægt på, at medarbejderne har en attraktiv arbejdsplads med mulighed for at opleve et godt socialt netværk sammen med kollegerne. Skolens HR-afdeling har i alt 7 medarbejdere, der brænder for at sikre en professionel, smidig og effektiv HR-funktion, hvor man sætter sig i spidsen for at danne rammerne for et godt arbejdsmiljø, rekruttere de rigtige medarbejdere og rådgive og formidle bredt i organisationen ift. lovgivning, personalepolitikker, kontrakter og overenskomster. 

Som Chef for HR og Marketing bliver du den øverste chef dels for HR-afdelingen, dels for et nyetableret marketingteam. I både HR-afdelingen og i marketingteamet er der en teamleder, der har ansvaret for den daglige drift, men du har det overordnede ledelsesansvar ift. at sikre, at såvel HR-afdelingen som marketingteamet til hver en tid arbejder ud fra de rammer, som lovgivningen og skolens strategi, vision og mission udstikker. Du bliver en del af skolens udvidede chefgruppe, hvor det forventes, at du er de øvrige lederes sparringspartner og rådgiver i ansættelsesspørgsmål. Du refererer direkte til Direktør Lars Bregnehøj, med hvem du fx også planlægger og gennemfører møder i skolens hovedsamarbejdsudvalg mv.

Vi forventer, at du har en faglig relevant videregående uddannelse - det kan fx være inden for HR eller organisation. En lederuddannelse vi være fordel, men ikke et krav. Vi regner med, at du kommer med en solid erfaring fra HR-området på både det operationelle og strategiske niveau, og måske har du også erfaring med HR-værktøjer som personprofilanalyser. Som person er du imødekommende og tillidsvækkende, men du har også gennemslagskraft og evner ledelse ned­ad, henad og opad. I din hverdag vil du opleve, at HR-delen af dit arbejde vil være dominerende, men det vil være en fordel, at du også har stor interesse i marketing og kommunikation.

Lyder stillingen som noget for dig, så læs meget mere i vores uddybende stillingsnotat

Har du spørgsmål, kan disse rettes konfidentielt til konsulent hos Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, tlf. 3025 9801,  carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com. Du kan også ringe til direktør Lars Bregnehøj på tlf. 3043 3007.

Ansøgningsfristen er sat til den 9. februar 2023 kl. 10.00, og der planlægges samtaler den 16. og 22. februar. Mellem samtalerne vil der være tests og interviews den 20. februar, ligesom MU vil indhente relevante referencer.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV hos Mercuri Urval via søgefeltet på siden her (referencenummer DK-09686).

Om virksomheden

Læs mere om Syddansk Erhvervsskole