Uddannelsesleder for HF - Horsens HF & VUC - Horsens / Danmark

-

På Horsens HF & VUC søger vi en ny uddannelsesleder, som skal stå i spidsen for vores velfungerende HF-afdeling, og som er motiveret for at skabe de bedste rammer for uddannelse til vores mangfoldige målgruppe af elever og kursister.

Vi er optagede af altid at sikre relevante tilbud af høj kvalitet for vores målgruppe. Derfor har vi blandt andet med stor succes etableret et HF-tilbud for ordblinde, ligesom vi i øjeblikket arbejder med at udvikle et tilbud for elever med psykiske diagnoser. Den nye uddannelsesleder kommer til at spille en central rolle i at søsætte dette vigtige projekt, som vi forventer skal bidrage til elevvækst, fastholdelse og gennemførselsgrad på vores HF. På HF-området er der i øjeblikket fem 1. års HF2 klasser – heraf to klasser for ordblinde, tre 2. års HF-klasser – heraf én klasse for ordblinde, og én 3. års klasse for ordblinde. Vi forventer 5 1. HF-klasser efter sommerferien, heraf en særligt tilrettelagt klasse for elever med psykiske diagnoser.

Vi har som andre VUC- og HF-skoler haft et faldende elevtal i de seneste år, men forventer en vækst på HF2-området i 2023. Derfor vælger vi at styrke vores HF-uddannelser med en dygtig leder, som er dedikeret til dette område.

Som uddannelsesleder indgår du i et lille og velfungerende ledelsesteam med rektor og vicerektor, og refererer til rektor. Teamet afholder ugentlige møder, hvor der er mulighed for at vende svære ledelsesbeslutninger. Alle bidrager til dagsordenen, og der er en forventning om, at du også byder ind med dine tanker og perspektiver i forhold til både rektors og vicerektors områder.

Foruden ovenstående venter dig der blandt andet disse opgaver:

 • Ansvar for klasseteams
 • HF2-uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse – herunder projekt- og praktikperioderne (PoP)
 • Undervisningsmaterialer, undervisningsplatforme og undervisningens tilrettelæggelse
 • Studiemiljø på HF2 – herunder f.eks. dimission, studieture, fællesarrangementer, elevrådet og andre elevrelaterede aktiviteter
 • 1/3 af din arbejdstid går til undervisning på HF

På alle områder er der allerede i dag etableret gode rutiner, og en række praktiske opgaver varetages hos dygtige medarbejdere. Der er blandt andet en planlægger på HF, som varetager eksamensafvikling, holdudbud og skemalægning, ligesom det administrative fællesskab med to kollegaskoler bidrager med blandt andet holdoprettelse, indberetninger og fakturahåndtering.

Lidt om dig

Måske er du allerede leder – eller måske kommer du som underviser med erfaring med uformel ledelse, f.eks. projektledelse eller teamledelse.  Vigtigst for os er det, at du brænder for at drive og udvikle rammerne for god undervisning og et trygt studiemiljø for en mangfoldig målgruppe af elever og kursister, og at du kan være en inspirerende og kompetent sparringspartner for dine medarbejdere og lederkollegaer.

Derudover forventer vi, at du besidder følgende erfaringer og færdigheder:

 • (Gerne) erfaring med personaleledelse i et vist omfang – f.eks. projektledelse eller teamledelse
 • Betydelig undervisningserfaring
 • Gerne erfaring med at drive pædagogiske udviklingsprojekter
 • Undervisningskompetence i HF-relevante fag og lyst til fortsat at undervise
 • Interesse for budget og økonomiske nøgletal
 • Kendskab til og indsigt i HF- og VUC-området er en stor fordel – alternativt skal du brænde for at gøre en forskel for dette område og dets elevgruppe og være motiveret af at sætte dig ind i rammer og vilkår.

Du kan læse mere om Horsens HF & VUC, opgaverne der venter dig, og den ønskede profil i det uddybende notat.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på telefon 4045 3435 / mail jesper.lund@mercuriurval.com eller rektor Dinna Balling på telefon 6089 8020.

Ansøgningsfristen udløber den 2. december 2022 kl. 12.00.

Første samtalerunde forventes afholdt den 9. december og anden samtalerunde den 15. december 2022.

Om virksomheden

Horsens HF & VUC rummer en VUC-afdeling bestående af almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblinde-undervisning (OBU). Både FVU og OBU udbydes til voksne i beskæftigelse (VEU). Derudover rummer skolen en HF-afdeling bestående af en toårig HF, herunder en HF for ordblinde og HF-enkeltfag, herunder HF-fjernundervisning. Læs mere om vores enkelte uddannelsestilbud her.