Direktør - Teatercentrum - København / Danmark

-

Teatercentrum søger udadvendt og relationsstærk direktør til at stå i spidsen for udbredelsen af scenekunst til alle børn og unge i Danmark.

Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af professionel scenekunst for børn og unge og en selvejende institution under Kulturministeriet.

Arbejdet med at udbrede scenekunst til børn og unge sker bl.a. gennem Aprilfestivalen, udgivelse af et sæsonkatalog, facilitering af dialog om B & U-forestillinger på internetportalen Teateravisen.dk og de sociale medier, gennemførelse af workshops, seminarer og formidlingsprojekter for indkøbere, teaterfolk, børn og unge samt faciliteringen af og deltagelse i nationale og internationale netværk. Herudover arbejder Teatercentrum med at forbedre de strukturelle vilkår for scenekunst for børn og unge og som rådgiver ift. scenekunstindkøbere og de enkelte teatre.

Teatercentrum står centralt i samarbejdet med en lang række forskellige interessenter, hvor de vigtigste er teatrene, kommunernes kulturforvaltninger, børneinstitutioner og skoler, teaterforeningerne, formidlerne, brancheforeninger, Levende Musik i Skolen og Dansehallerne. Som ny direktør for Teatercentrum står du i spidsen for at sikre, at Teatercentrum opfylder sin mission som kompetencecenter og forbliver relevant. Derfor skal Teatercentrum til stadighed være nysgerrig og opsøgende på branchen, på kommunernes børne- og ungepolitik, formidlerne og kommende generationer af scenekunstbrugeres forventninger. Herudover skal Teatercentrum med aktiv inddragelse af aktørerne bidrage til, at der tilvejebringes viden og udvikles redskaber, der medvirker til, at endnu flere børn og unge oplever scenekunst.

Opgaver og ansvar
Teatercentrums strategi for 2021-24 er sammen med den 4-årige rammeaftale med Kulturministeriet udgangspunkt og ramme for de kommende års indsatser. Blandt de vigtigste opgaver for en ny direktør er at sikre tydelig retning for arbejdet, at strategien implementeres, at rammeaftalens mål indfries samt at fortsætte den professionalisering af sekretariatet, som har fundet sted de senere år. I den kommende tid skal   Aprilfestivalen fortsat nytænkes og videreudvikles på baggrund af nye formidlingsindsatser, viden, dokumentation og analyser. Herudover skal der udvikles og igangsættes nye typer aktiviteter, som gør det muligt for Teatercentrum at spille en større og mere væsentlig rolle for samfund og interessenter. Med det følger opgaven med at sikre den nødvendige og nye finansiering til at realisere ambitionerne.  

Direktøren skal med strategisk tæft og erfaring fortsætte udviklingen af Teatercentrum som relevant aktør for både samfund, borgere og branchen. Direktøren skal understøtte bestyrelsens arbejde og sikre strategiens forankring hos både medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter. Direktøren har ansvaret for at rammesætte og prioritere sekretariatets opgaver og løse dem sammen med sekretariatets otte dedikerede medarbejdere, som arbejder med formidling, administration, rådgivning, netværks- og seminaraktiviteter mv.

Med basis i en solid erfaring fra og med kulturbranchen skal direktøren i hovedtræk løse følgende opgaver:

 • Sætte retning og facilitere Teatercentrums strategiske udvikling og implementering, inkl. prioriteringen af konkrete indsatser
 • Styre den overordnede budget- og økonomi
 • Videreudvikle og projektlede Aprilfestivalen
 • Initiere og evt. projektlede nye udviklingsprojekter
 • Sikre igangsættelse, eksekvering og formidling af videns- og dokumentationsarbejder/projekter
 • Forhandle og sikre bedst mulig rammeaftale for Teatercentrum
 • Sikre nye og flere typer funding for at kunne øge sekretariatets aktiviteter og relevans
 • Sikre et tæt samarbejde med branchen
 • Netværksaktiviteter og opgaver, nationalt og internationalt
 • Betjening og servicering af bestyrelsen

Om dig

For at blive Teatercentrum nye direktør ser vi gerne, at du er en tillidsbaseret og anerkendende personaleleder, som er optaget af at sikre fortsat høj trivsel og arbejdsglæde i sekretariatet. Herudover ser vi gerne, at du kan se perspektiverne i at få kunst ud til børn og unge samt

 • Har indgående erfaring med kulturbranchen, gerne fra scenekunstområdet
 • Har dokumenteret erfaring med strategisk ledelse, inkl. at udvikle, forankre og implementere en strategi
 • Har erfaring med overordnet budgetlægning og økonomistyring
 • Har erfaring med at forhandle og forvalte offentlige midler, og med at søge offentlige og private midler/puljer på kulturområdet. Et netværk ift. fonde kan være en fordel
 • Har et godt netværk i kulturbranchen og solide erfaringer med at opdyrke og arbejde netværksorienteret. Et kommunalt netværk kan være en fordel
 • Erfaring med viden- og dokumentationsprojekter og formidling
 • Har arbejdet med politisk interessevaretagelse fra en politisk sag eller organisation
 • Har kendskab til at betjene en professionel bestyrelse
 • Har solid erfaring med projektledelse
 • Har dokumenteret erfaring med personaleledelse
 • Kan kommunikere ubesværet mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

Jobbet som direktør for Teatercentrum kræver, at du er udadvendt, god til at skabe relationer og naturlige partnerskaber og samarbejder mellem forskellige typer af interessenter. Vi forudsætter, at du elsker scenekunst og vil trives i et mindre sekretariat, hvor du også selv har en alsidig og varierende opgaveportefølje, inkl. driftsopgaverne. Herudover

 • Trives du med ansvar, kan sætte tydelig retning, prioritere og holde fast i kursen og få følgeskab
 • Kan du se, udfolde og udvikle medarbejdernes potentialer
 • Er du visionær og nytænkende, og kan inspirere og engagere dine medarbejdere og omgivelser
 • Er du udadvendt og god til at skabe konstruktive relationer
 • Kan du forhandle, samle og skabe konsensusløsninger i et mangeartet interessefelt
 • Har du veludviklede strategiske og analytiske evner, og kan håndtere komplekse opgaver og interessenter
 • Er du lyttende og afstemmende samt en motiverende leder og sparringspartner

Vi tilbyder
Teatercentrum bor i hjertet af København og i hyggelige lokaler tæt på offentlig transport, så vi er let tilgængelige for vores interessenter. Kulturen hos Teatercentrum er uformel, og medarbejderne er vant til at løse opgaver med stor ansvarlighed og selvstændighed, men også i tæt samarbejde når der er travlt.

Lønnen forhandles individuelt og afspejler sekretariatets størrelse og de økonomiske vilkår, der findes i kulturbranchen.

Ansøgning
Send din motivererede ansøgning samt CV til Mercuriurval.com (reference DK-09484) snarest muligt og senest den 21. oktober 2022 kl. 9. Vi forventer at afholde indledende samtaler den 4. november 2022. Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen. Der vil muligvis forekomme test mellem første og anden samtale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise fra Mercuri Urval på tlf. 2943 5048 eller næstformand for bestyrelsen Peter Mark Lundberg på tlf. 3052 6859.  

Om virksomheden

Du kan læse mere om Teatercentrum her på www.teatercentrum.dk